Til hovedinnhold

Ber om miljøhjelp

Norge er et av de landene som allerede har oppnådd en mobiltetthet på over hundre prosent. Det betyr at det er flere mobiltelefoner enn det er innbyggere i dette landet. Mye vil som kjent ha mer, og selv om levetiden hos de fleste mobiltelefoner er mer enn ett år, kjøper vi flere millioner nye mobiltelefoner årlig.

Forbrukerrådet ønsker større fokus på de negative effektene mobiltelefoner kan ha på miljøet vårt. I Harstad Tidende forklarer rådgiver i Forbrukerrådet, Vivian Mikalsen, hvorfor vi bør ha økt fokus på mobiltelefoner og miljø.

En mobiltelefon inneholder, som andre elektriske produkter, miljøgifter som PCB, kvikksølv, bly og flammehemmere. Disse stoffene brytes ikke ned i naturen, men blir videreført i naturens eget kretsløp. Mikalsen peker på at dette er en utfordring både for mobilprodusentene, og ikke minst for mobilbrukerne.

Det beste du kan gjøre med dine gamle mobiltelefoner er å ta de med til en butikk som selger elektriske produkter, eller levere de direkte til et avfallsmottak. På denne måten hindrer du at de ligger og samler støv og i verste fall blir kastet i søpla, der de absolutt ikke hører hjemme.

Rådgiveren tar også opp problemet med strømforbruk. Det mange ikke vet er at laderen til mobilen din konstant bruker strøm, uavhengig om mobilen lades eller ikke. EU-kommisjonen har vedtatt at det største problemet knyttet til mobiltelefoner er ladere som står i støpselet uten at de brukes. Ved å trekke ut laderen når mobilen ikke lades, kan du redusere både energiforbruket og strømregningen din.

Forbrukerrådet representerer de europeiske forbrukerorganisasjonene i en arbeidsgruppe som har fokus på å redusere de miljømessige konsekvensene for mobiltelefoner, både når det gjelder produksjon, bruk og utskifting.

(Kilde: Harstad Tidende)

annonse