Til hovedinnhold

Skeptisk til butikker med «prisgaranti»

Forbrukertilsynet sier det bidrar til å øke prisene og svekke konkurransen.

– Vi blir som regel skeptiske når vi ser selskaper som hevder at de er billigst og at de undersøker konkurrentprisene slik at forbrukeren slipper den jobben.

Det skriver Forbrukertilsynets direktør Elisabeth Lier Haugseth og Lars Sørgard, direktør i Konkurransetilsynet, i en kronikk.

De har rettet blikket sitt mot butikker som Elkjøp, Komplett og mange andre, som reklamerer for såkalt prisgaranti. Hvis kunder hos dem kjøper et produkt og finner et det samme produktet til en lavere pris et annet sted etterpå, vil butikken matche prisen.

– Vi etterstreber å alltid være billigst. Lykkes vi ikke så matcher vi prisen til norske konkurrenter hele 50 dager etter kjøp, skriver for eksempel Elkjøp på sine sider.

– Taperne er forbrukerne

Prisgaranti-praksisen fører til dårligere konkurranse i markedet, mener Lier Haugseth og Sørgard.

– Vår erfaring er at generelle påstander om at «vi er billigst» i mange tilfeller ikke stemmer. En av grunnene til dette kan være at det er lett å love, men vanskelig å følge opp, skriver de, og mener dette er dårlig nytt for forbrukerne:

– Taperne er oss forbrukere, som blir villedet av prisgarantien til å tro at vi får det beste tilbudet.

Uenig

Ingebjørg Tollnes i Komplett sier hun ikke tror prisgarantien deres svekker konkurransen. Bilde: Komplett

Ingebjørg Tollnes, kommunikasjons-direktør hos Komplett, mener derimot prismatchingen de tilbyr er til fordel for kundene deres:

– Konkurransen er hard, og presset på prisene stort. Vi tror ikke at prisgarantier svekker konkurransen, da alt er transparent for kundene, sier Tollnes til Tek.no, og sier mange av kundene deres benytter seg av prismatch-tilbudet deres.

– Vår ambisjon med prismatch er alltid å være konkurransedyktig på pris. Det er skjerpende, fordi kundene raskt korrigerer oss. Vår erfaring er at kunder er svært godt opplyste, det er enkelt å orientere seg på nett og vi ser en vekst i trafikken fra prissammenligningssider, fortsetter Tollnes.

– Oppdager vi at vi ligger over konkurrentene senkes prisen for å ha det laveste prispunktet, sier Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp.

Også Elkjøp mener prisgarantien deres er positiv for kundene deres:

– Prisgarantien bidrar til at kundene får de beste prisene. Som markedsleder følger vi aktivt med på konkurransen i markedet, og vi blir utfordret på pris. Oppdager vi at vi ligger over konkurrentene senkes prisen for å ha det laveste prispunktet. Er det tilfeller hvor vi ikke klarer å fange opp at andre ligger lavere enn oss, er det en trygghet for kunden å vite at man kan få prisdifferansen tilbake, skriver Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef hos Elkjøp, til Tek.no.

– Kjøpet er ikke ferdig bare fordi du har fått produktet

– Jeg tror at prismatch-garantier er et bra tiltak så lenge den blir fulgt opp og forbrukeren faktisk benytter seg av det både ved kjøpet, og i ettertid, sier Are Vittersø, daglig leder i prissammenligningstjenesten Prisjakt. Han påpeker imidlertid at det bare er en fordel hvis forbrukerne faktisk bruker de mulighetene som ligger tilrette for dem:

– Det er viktig at dersom man kjøper et produkt hos en butikk med prismatch, så må man ikke tenke at kjøpet er helt ferdig. Man må fortsette å overvåke produktet via prissammenligningstjenester for så å benytte seg av prismatch-garantien hvis produktet blir satt ned i pris etter kjøpet. Jeg tror det er mange forbrukere som glemmer dette siste leddet etter kjøpet, sier Vittersø.

Dårlig nytt selv om prisen faktisk er lave

Forbrukertilsynets leder mener imidlertid at butikkenes prisgaranti er negativt for forbrukerne uansett om prisen hos butikken faktisk er lavest på markedet eller ei. Ifølge Lier Haugseth og Sørgård gir butikkenes prisgarantier et inntrykk av at de har lavest pris på alt, noe som kan gi brukerne en falsk trygghet, ettersom prisene ikke alltid er lavest. I tilfellene hvor de er billigst, kan det være skadelig for incentivet til konkurrerende bedrifter om å sette ned sine priser enda lavere, ettersom de uansett blir prismatchet:

– La oss se på det tilfellet der prisgarantier faktisk er reelle og dermed ikke villedende. Et selskap i et marked der andre har reelle prisgarantier vil tenke seg om før de setter ned prisen på egne produkter. Hvis konkurrenten lover å matche prisen, er det ikke så fristende for oss å sette ned vår egen pris. Hele poenget med priskutt var jo å få en lavere pris enn konkurrenten, og det går jo ikke lenger når de automatisk matcher vår pris. Så selgerne avstår fra å kutte prisene, og taperne er oss forbrukere som står overfor høye priser hos alle selgerne.

Oppfordrer alle til å sjekke priser. Alltid.

Forbrukertilsynet og konkurransetilsynet kommer med en sterk oppfordring til alle forbrukere om å sjekke priser på produkter før de kjøper dem, og ikke overlate prissjekken til selgeren i butikken.

– Hvis vi alle er aktive forbrukere, vil hver av oss ha større mulighet til å finne den laveste prisen. Aktive forbrukere gjør at selgerne må kjempe enda hardere om forbrukernes gunst, til glede for hver enkelt av oss. Mer aktive forbrukere kan dermed gjøre det mindre aktuelt å bruke prisgarantier. Det vil vi som forbrukere tjene på, skriver Elisabeth Lier Haugseth og Lars Sørgard.

Dette virker også butikkene og Prisjakt å være med på:

– Prismatch betyr ikke nødvendigvis at butikken har gjort hele jobben for deg. De har kanskje sammenlignet sine nærmeste konkurrenter, men ikke alle. Dette gjør det desto viktigere for deg som forbruker å gjøre god research i forbindelse med kjøpet. Hvis du skal se hele prisbilde er du nødt til å sammenligne flere aktører før du ser deg blind på den aktuelle prisen og garantien, avslutter Are Vittersø fra Prisjakt.

Lier Haugseth legger også til at det ikke vil være aktuelt for dem å forby praksisen de kritiserer:

– Det er ikke aktuelt for oss å forby prisgarantier/billigst-påstander. Problemet er hvis de er villedende, og vi har sett flere tilfeller på dette og behandler jevnlig saker på dette, avslutter Lier Haugseth.

annonse