Til hovedinnhold

Verre å klare seg uten mobilen enn familie

Mobilen er uunnværlig, ifølge NetCom-undersøkelse.

At mobilen har blitt en viktig del av hverdagen er det neppe noen tvil om. I en ny undersøkelse oppgir hele 68 prosent av deltakerne mobilen som det vanskeligste å klare seg uten en hel dag.

Undersøkelsen har fått navnet NetCom Trends, og mobiloperatøren har satt mobilen opp mot andre viktige elementer i hverdagen. Det er interessant at bare 14 prosent rangerer familie og venner som det vanskeligste å klare seg uten en hel dag.

Et stort flertall av de spurte føler seg utilpass og urolig i løpet av de fire første timene uten mobilen.

Internett viktigst – og stadig viktigere

Undersøkelsen antyder at internett er i ferd med å bli langt viktigere enn de tradisjonelle telefonifunksjonene. To tredeler av de spurte oppgir internett som mobilfunksjonen de ikke klarer seg uten en hel dag. Henholdsvis 16 og 14 prosent svarer ringing og SMS eller MMS.

58 prosent av deltakerne ser for seg at de vil bruke mobilen enda mer til internettsurfing de neste to årene. Sosiale medier og musikkstreaming kommer også høyt ut. Spill og tradisjonell telefoni er blant aktivitetene deltakerne vil gjøre mindre av de neste to årene.

Undersøkelsen er foretatt av operatøren NetCom, og hadde 671 deltakere.

Ikke bare klarer vi oss ikke uten mobilen, men fravær av mobilen kan også skape angst »

(Kilde: Netcom)

annonse