Til hovedinnhold

Norsk forskningsmiljø gjør Microsoft smartere

Før skulle mennesker lære data. Nå er det omvendt. Norskutviklede Office Graph finner mønstrene i verdensveven.

Shutterstock.com

Visste du at norsk teknologi er med på å gi «intelligens» til alt fra Office Outlook til Skype og Delve? Ved å flette informasjon fra et stort antall databaser, kan datamaskinen lære mye om deg. Så mye at den kan hente frem informasjonen du trenger uten at du behøver å fylle ut hvite søkeruter.

Lærer av bruksmønsteret ditt

Hver gang du sender en e-post legger du igjen informasjon om deg selv. Ved å analysere e-posten, mottakeren og nøkkelord i teksten, kan systemene langsomt bygge opp en stor bank av informasjon. Hvem chatter du med, og når? Hvem svarer på meldingene dine? Hvem er vennene dine, forretningsforbindelser eller kolleger? Hvem er du i møter med?

Da de første søkemotorene ble laget, analyserte de utelukkende dokumenter basert på tekst. Det gav mange treff du ikke hadde noen glede av. Ved å legge til informasjon om hvor mange som lenket til et nettsted, og hvor mange som leste et dokument, ble søket straks mer relevant. Ved å dele informasjon på skytjenester økes informasjonstilgangen enormt, og kunsten er å utvikle teknologien som siler de enorme datamengdene og gir deg informasjonen du trenger når du trenger den. Og her ligger forskningsmiljøet knyttet til Microsoft Development Center Norway (MDCN) helt i forkant.

Internasjonal anerkjennelse

Bjørn Olstad er leder ved Microsoft Development Center Norway. Han sier det er nødvendig for MDCN å ligge et par år i forkant av utviklingen. . Foto: Microsoft

Mijøet har sitt utspring i Fast, som ble kjent allerede på 90-tallet for å ha utviklet søkemotorteknologi som revolusjonerte måten å lete frem informasjon på. I dag har den norske utviklingsavdelingen 285 ansatte, hvorav rundt halvparten er tidligere Fast-ansatte. Men selv om de kaller seg en liten utpost i Microsoft-universet, blir arbeidet som utføres i MDCN lagt merke til. Flere av de fremste utviklerne fra hele verden banker på døren når det er ledige stillinger i den norske utviklingsavdelingen. I dag jobber det utviklere fra 28 nasjoner i MDCN.

Suksessen ligger i videreutviklingen av søketeknologien fra Fast. Prosjektet kalles Office Graph, og er datamodellen på baksiden av intelligente systemer som for eksempel Delve og Cortana. Cortana er den stemmestyrte digitale assistenten til Microsoft, mens Delve er et samarbeidsverktøy for bedrifter, der strukturering og deling av informasjon står sentralt. Ved å bruke Delve kan ansatte i en bedrift dele dokumenter og spre informasjon.

Delve vet hvem og hva du jobber med, og sørger for at du får den informasjonen du trenger. Når alle er godt informert trenger du ikke bruke tid på allmøter. Andre møter blir mer effektive når alle er informert, slik møtene istedet kan brukes til å ta beslutninger. Delve er foreløpig bygget opp rundt dokumenter, men vil etterhvert også ha fokus på personer.

Gjennomsiktighet uten hierarkiske hindringer

– Systemet vil vise deg hvem som betyr noe. De som har data i skyen og deler så bredt som mulig, vil også være med på å sette agendaen. Det som er viktig vil boble opp og leve sitt eget liv, sier Bjørn Olstad, som er leder for senteret.

Office Graph bygger grafer mellom mennesker, og det er lett å se utfordringer ved datasystemer som samler informasjon på individnivå. Du skal være rimelig trygg på at sensitive data ikke flettes inn i systemene og kommer på avveie. Mange har en iboende skepsis mot å dele data om seg selv, uansett hvilke typer data det er snakk om.

Kvantesprang i maskinlæring

Mye har skjedd siden søkemotorer bare kunne lese tekstbaserte dokumenter. Nå kan data i bilder, video, semanitkk (betydningen eller meningen som uttrykkes ved setninger i et språk), setningsstrukturer og verb identifiseres, analyseres og gjøres søkbare.

- Vi må jobbe med å endre kulturen for å dele. Mange venter med å dele det de jobber med til de er helt ferdige. Delve handler om å dele underveis, slik at flere kan samarbeide som om de sitter ved siden av hverandre. Målet er å gjøre det lettere å være menneske. Data må personaliseres, samtidig som vi bevarer privatlivet. Dette er et sensitivt område der det er mulig å trå feil, innrømmer Olstad.

Office Graph vil gjerne samle høykvalitetsdata du kan trekke kunnskap fra. Det handler om små spor som blir til intelligens i systemet. Ved å bygge sosiale grafer med maskinlæringsmekanismer, kan en bedrift for eksempel se hvilke presentasjoner som har fungert, hvilke dealer som har gått bra, og skape en digitalisert modell av alt som skjer i selskapet.

Et økosystem for utviklere

Office Graph ser på hvilke elemeter i livet ditt som skal digitaliseres. Det kan være personer du jobber med, produkter du har vært borti, eller bedrifter du har kontakt med. Office Graph skal være et økosystem utviklere kan høste fra, ved å utvikle applikasjoner som gjør nytte av informasjonen Office Graph har systematisert. Men utviklere skal også kunne bidra til å utvikle Office Graph videre. Slik vil bidrag fra eksterne utviklere også påvirke utviklingen av Microsoft-apper som Outlook og Skype.

MDCN jobber også med å gjøre det norske landslaget i fotball mer konkurransedyktig » (Tek Ekstra)

annonse