Elkjøp og Komplett stanser salg av elsparkesykler

Elkjøp og Komplett.no stanser salget av sparkesykler som går i mer enn 20 kilometer i timen.

Avgjørelsen kommer etter at Tek.no konfronterte dem med at Statens vegvesen mener sparkesyklene er ulovlige å bruke – selv på privat vei.

– Elsparkesykkelmarkedet i Norge er nytt og lite regulert, men vi skal følge de lover og regler som gjelder. Komplett har inntil videre stanset salget av elsparkesykler, ettersom våre modeller viser seg å ha gått fem kilometer for fort. Vi har også bedt vår leverandør om å etablere en fartssperre innenfor den tillatte grensen, sier kommunikasjonsansvarlig Kristin Hovland i Komplett Group til Tek.no.

Elkjøp: – Enige med Vegvesenet

Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp sier de er enige med Statens vegvesens tolkning av loven, og stopper derfor salget av mange av sine elsparkesykler.

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp sier de har tatt opp saken både lokalt i Norge, med sine nordiske kolleger og med juridisk avdeling. Også de stanser salget.

– Etter å ha gått gjennom vegtrafikkloven, kan vi ikke si oss annet enn enige med Statens vegvesen. Det er ikke ulovlig å selge disse, men ulovlig å bruke sparkesyklene i Norge, uavhengig om det er offentlig eller privat vei. Vi kommer til å fase ut de produktene som ikke er sperret på 20 km/t og stopper umiddelbart salget fra vårt hovedlager i Jönköping, sier Bergly, som viser til at sparkesykkelsortimentet deres har vært felles for de nordiske markedene, og at det er ulike regler.

Danmark tillater for eksempel elsparkesykler inntil 25 kilometer i timen.

Xiaomi Mijia M365 er blant de mest populære sparkesyklene på det norske markedet, og har blitt solgt av både Komplett og Elkjøp. Den er ulovlig å bruke, konkluderer Statens vegvesen.

Kan selges, men ikke brukes

For å være innenfor lovverket i Norge må syklene maksimalt gå i 20 kilometer i timen (pluss/minus ti prosent), noe flere av de aller mest populære modellene overstiger. Det er dermed lov til å selge dem, men ikke lov til å bruke dem.

– Problemet med en for rask sparkesykkel, som da er en motorvogn, er at den ikke faller inn i noen kjent kjøretøygruppe. Det gjør at den heller ikke kan godkjennes, noe som er et krav for at den skal kunne registreres, forklarer Tormod Schau ved kjøretøyseksjonen i Statens vegvesen.

Tormod Schau i Statens vegvesen.

For at den eventuelt skulle kunne bli klassifisert som moped eller motorsykkel, måtte nemlig sparkesykkelen hatt sete – og oppfylt fastsatte tekniske krav for å bli godkjent.

– En motorvogn som ikke er godkjent og registrert kan ganske enkelt ikke tas lovlig i bruk, forteller han videre, og peker på vegtrafikklovens paragraf 17.

Da spiller det altså heller ingen rolle hva du skulle ha av førerkort, eller hvor du skulle finne på å kjøre.

– Vegtrafikkloven starter med å slå fast at «Denne lov gjelder all trafikk med motorvogn.» Dette betyr at det ikke er noen forskjell på om kjøringen finner sted på privat grunn eller offentlig vei, den er like ulovlig uansett. Det betyr at myndighetene, det vil først og fremst si politiet, har hjemmel for å pålegge stopp uansett hvor kjøringen foregår, utdyper Schau.

Power stanser ikke

Tek.no har stilt Power samme spørsmål som de øvrige. De har operert med følgende fotnote for elsparkesyklene som har vært for raske:

«NB! Denne modellen har en topphastighet som er for høy for at den blir klassifisert av Statens vegvesen som «sykkel» (20 km/t). Den er derimot fortsatt godkjent og lovlig til bruk på privat vei.»

Powers «advarsel» på elsparkesyklene som går for fort. Her fra produktsiden for Xiaomi Mijia M365.

– Hvor har dere «godkjent og lovlig» fra, når veitrafikkloven sier det motsatte?

– Power har ingen hensikt i å lure kunder med å kjøpe produkter de ikke har lov til å bruke. Derfor er det viktig for oss å være tydelig rundt dette som er lov og ikke. Vi ser allikevel at ordlyden på Power.no kunne vært enda tydeligere, så dette vil vi se nærmere på, sier markedssjef Elizabeth Gill i Power.

Hun legger til at kjeden har 30 dagers åpent kjøp, så kunder «enkelt kan levere tilbake produktet og få pengene tilbake». Tek.no har forsøkt å få tak i Gill på nytt etter at Elkjøp og Komplett varslet at de stanser salget, men foreløpig uten hell.

Tre modeller – alle ulovlige å bruke

Komplett.no har frem til nå kun solgt tre elsparkesykkelmodeller, nemlig Xiaomi Mijia M365, M365 Pro og Segway Ninebot ES2, som alle går i opptil 25 kilometer i timen.

Elkjøp markerte de lovlige elsparkesyklene med «lovlig», mens de som gikk for fort var ikke merket i det hele tatt.

Elkjøp har solgt de samme tre modellene, i tillegg til en del for raske modeller fra merket Classywalk. De har også solgt en versjon av Segway Ninebot ES2 som har vært sperret på 20 kilometer i timen, kalt ES2L.

Denne har vært merket som «lovlig» på produktsiden, mens de øvrige modellene ikke har hatt noen merknad eller advarsel mot at de er for raske.

– Burde ikke dette opplyses om?

– Jo, dette burde opplyses om. Det har vi ikke gjort, og det er ikke godt nok av oss. Disse produktsidene blir nå tatt ned samtidig som salget fra hovedlageret stopper, sier Bergly i Elkjøp.

– Det som skjer nå er at vi fortsetter arbeidet med å øke sortimentet av sparkesykler som har en sperre på 20 km/t. Markedet går fremover, og selv om tilbudet har vært begrenset er på vei god vei til å endre dette. Som markedsleder skal vi selvsagt holde oss innenfor lovverket, sier hun.

Forbrukertilsynet lover å følge opp

Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet.

Tall vi har fått fra butikkene viser at tusenvis av elsparkesyklene som er solgt på det norske markedet er ulovlige å bruke.

– Hvis sparkesyklene har bruksbegrensninger og er ulovlige å bruke i vanlige sammenhenger, er det viktig at det opplyses klart og tydelig om dette i markedsføringen og før kjøp. Gjør ikke selgeren dette, er det en fare for at forbrukeren blir villedet til å kjøpe et produkt med et markert mindre bruksområde enn hun har tenkt, eller enda verre, villedes til brudd på veitrafikkloven, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet til Tek.no.

Han lover at tilsynet skal følge opp markedsføringen av elsparkesykler fremover.

Les også:
Samletest av (lovlige) elsparkesykler »

Les også
Undersøkelse: Unge menn vil ha raske sparkesykler
Les også
Lanserer lovlig elsparkesykkel med 65 kilometer rekkevidde
annonse