Nyhet

Ny app gjør det kjempelett å melde seg ut av kirken

Den norske kirke avviste tusenvis av søknader i fjor.

Den norske kirke mottar om lag to milliarder kroner i statsstøtte, og tre milliarder kroner i kommunestøtte, i året. 3,83 millioner nordmenn har en formell tilknytning til folkekirken, enten som medlemmer eller med såkalt tilhørighet (barn av medlemmer).

Erling Løken Andersen i Utmelding.no kjemper for å gjøre det lettere å melde seg ut av Den norske kirke via Internett. Foto: Utmelding.no

Bevilgningen fra stat og kommune er riktignok ikke direkte knyttet til hvor mange som medlemmer. Likevel er det rimelig å anta at utbetalingene til en viss grad gjenspeiler medlemstallene til Den norske kirke.

Erling Løken Andersen er grunnlegger av nettsiden Utmelding.no. Han hevder at det i dag er for vanskelig å melde seg ut av Den norske kirke. Kirken godtar nemlig ikke utmeldinger som blir gjort elektronisk helt uten videre.

Nå har Andersen lansert en ny gratis-app til Android og iOS som skal hjelpe deg forbi de byråkratiske hindringene for elektronisk utmelding av folkekirken. Dette skriver Utmelding.no i en pressemelding.

5000 utmeldinger ble avvist

Andersen startet ifølge NRK.no tjenesten Utmelding.no i fjor høst. I løpet av to uker benyttet etter sigende 5 000 nordmenn det forenklede utmeldingsskjemaet som lå ute på siden. Kirken ville imidlertid ikke godta utmeldingene, fordi de krevde at signaturen måtte være håndskrevet, scannet inn og deretter sendt per e-post for å være gyldig.

Skjermbilder fra den nye appen. Foto: Google Play

Det er denne prosessen Utmelding.no nå har forenklet i den nye appen sin.

– Til tross for at vi fikk et elektronisk kirkeregister allerede i 1998 – og at norske borgere både kan skifte fastlege og melde adresseendring på nett – så har kirken ikke valgt å prioritere å utvikle en egen løsning for elektronisk utmelding av kirken. Dette synes vi er svært uheldig, særlig når det er dokumentert at kirken ikke er etterrettelig om egne medlemstall, sier Andersen i pressemeldingen.

– Vil kunne bli godkjent, bekrefter kirken

Den norske kirke meldte i fjor at de ikke kunne bedømme om de 3350 henvendelsene de da hadde fått inn via Utmelding.no faktisk kom fra riktig avsender. Til oss sier imidlertid Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådets avdeling for kirkeordning, at samtlige av dem fikk svar med beskjed om hvordan det kunne gjøres på den korrekte måten. I tillegg opplyste de om at det gikk raskere å sende skjemaet til din lokale kirke enn å sende det sentralt til dem.

Videre sier han at metoden som er skissert i den nye appen tilsynelatende oppfølger deres krav til utmelding:

– Hovedregelen er at utmelding av Den norske kirke skal være signert med penn på papir, og dette er da et juridisk dokument. Vi godkjenner hvis dette er skannet og sendt inn til det lokale kirkekontoret eller oss. Underskriften må være egenhendig, forklarer Bekkelund.

– Det er etter vår oppfatning ikke noen forskjell på om dokumentet er skannet eller fotografert, så lenge kvaliteten er god nok. Utmeldinger laget på den måten som er skissert i utmeldings-appen vil derfor kunne bli godkjent, bekrefter han over for Teknofil.no.

Hvorfor melde seg ut?

Som medlem i folkekirken har du rett til å ta del i kirkens aktiviteter og seremonier. Eksempelvis betyr det at du kan gifte deg i kirken og begraves i regi av Den norske kirke, samt at barna dine kan døpes og konfirmeres i kirken.

Som ikke-medlem mister du altså slike rettigheter, med mindre du melder deg inn igjen. Ditt medlemskap i kirken blir ellers ansett å være til støtte for Den norske kirke, at ansatte i kirken får lønn, og at kirker i Norge vedlikeholdes og bygges.

Det er først ved dåpen at du blir formelt medlem av folkekirken, men udøpte barn av foreldre som er medlemmer regnes av staten som «tilhørende» kirken, forklarer Den norske kirke på sine nettsider.

Vil du ikke være medlem av Den norske kirke lenger? Prøv den nye Utmelding.no-appen til Android eller iOS, eller følg prosedyren til Den norske kirke.

Kreasjonister er i harnisk over «Cosmos»
Vitenskapsprogrammet avfeier kristen tro »

(Kilder: pressemelding, Kirken.no, NRK.no)

annonse