Til hovedinnhold

Tusenvis har en elektrisk sparkesykkel som kanskje ikke vil la seg forsikre

Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Om et halvt års tid, fra den 1. januar 2023, må alle som eier og bruker en elsparkesykkel forsikre den. Akkurat som med bil eller moped blir det lovpålagt å ha ansvarsforsikring for alle «små elektriske motorvogner».

Uten forsikring vil en kjøretur kunne bli en dyr fornøyelse.

Den som bruker eller kjører en uforsikret motorvogn kan nemlig straffes med bøter.

– Og dersom en uforsikret liten elektrisk motorvogn forårsaker skade, kan både eier og bruker risikere å bli holdt ansvarlige. I verste fall kan dette bli betydelige millionkrav, advarer Samferdselsdepartementet.

Det er ikke et ubetydelig antall kjøretøy som vil måtte forsikres heller. I 2021 meldte bransjeorganisasjonen Elektronikkbransjen om et salg på litt over to hundre tusen små elektriske kjøretøy i løpet av årets første halvår – som var en dobling fra året før.

Vi kan derfor regne med at det rundt i norske hjem finnes flere hundre tusen elsparkesykler som må forsikres på nyåret.

En «ny» forsikring

Men å få et slikt kjøretøy forsikret kommer ikke nødvendigvis til å bli så enkelt. Per i dag eksisterer det ingen ordninger for ansvarsforsikring av elsparkesykler. Derfor har Samferdselsdepartementet gitt forsikringsbransjen jobben med å etablere et slikt tilbud folk kan benytte seg av.

Siden slike kjøretøy hverken har godkjennings- eller registreringsplikt, er tanken at man skal bruke kjøretøyets unike fabrikasjonsnummer for identifikasjon. Ifølge kravforskriften til liten elektrisk motorvogn skal nemlig alle slike kjøretøy være «tydelig og varig merket».

Flere av Ninebots elsparkesykler går foran som gode eksempler. I hvert fall «D»-modellene som er tilpasset det strenge, tyske markedet:

Ninebot KickScooter F40D er tilpasset det tyske markedet og har merkingen i orden.
Vegar Jansen / Tek.no

Men i Norge er det også en del slike kjøretøy som ikke er spesielt godt merket. Og hvis manglende eller tvilsom merking betyr at kjøretøyet ikke enkelt kan identifiseres, kan det også bli vanskelig – eller rett og slett umulig – å få det forsikret.

Da vil du ende opp med en elsparkesykkel som ikke lovlig kan brukes, og som derfor må parkeres for godt.

Alltid vært et krav til merking

– Kravet om merking ble ikke innført nå, får vi beskjed om fra Samferdselsdepartementet.

For selv da elsparkesykler var definert som sykler, var det et krav om tydelig merking.

Derfor mener heller ikke myndighetene at dette vil by på problemer.

Bydue S1 er stor og sterk elsparkesykkel som oppfyller de fleste tekniske krav. Men noe synlig fabrikasjonsnummer klarte vi ikke å finne på den.
Vegar Jansen / Tek.no

Men da vi i Tek.no begynte å kikke litt, ble det klart at det finnes en rekke modeller av små kjøretøy som ikke er utstyrt med noe tydelig ramme- eller fabrikasjonsnummer.

Kanskje fordi ingen har kontrollert om aktørene faktisk merker godt nok:

– Jeg kjenner ikke til at dette merkekravet har vært særlig gjenstand for kontroll. Da har nok fokus mest vært hastighet og muligens enkelte andre forhold. Men det kan – uten at jeg har noen kjennskap eller rolle i dette – hende at merkekravet nå blir mer aktuelt å følge opp når man innfører forsikringsplikt, forteller Kurt Ottesen i Statens vegvesen.

Forsikringsbransjen: – Vi jobber med saken

– Forsikringsselskapene jobber på spreng med mange ulike spørsmål knyttet til den lovpålagte ansvarsforsikringen av elsparkesykler, både for utleiere og private eiere, forteller Sigmund Clementz, som er kommunikasjonssjef i If.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If.
If

Han legger til at If mener det ville vært naturlig at slike kjøretøy hadde registreringsplikt i kjøretøyregisteret på lik linje med andre motorvogner.

– Det ville forenklet kontrollmulighetene for politiet om kjøretøyet har lovpålagt ansvarsforsikring og gjøre det lettere for allmennheten, forsikringsselskaper og offentlige instanser å finne frem til rett eier, sier Clementz.

Uten et slikt sentralt register er det derfor per i dag fremdeles helt i det blå hva slags merking som skal til for å få en liten elektrisk motorvogn forsikret. Trolig vil det være opp til forsikringsselskapene selv.

I hvert fall mener Samferdselsdepartementet at forsikringsselskapene ved behov kan «stille ytterligere krav til merking for forsikringsformål».

Men dersom vi ser på hvordan Statens vegvesen liker å tolke forskriftens krav til «tydelig og varig merket», snakker vi om noe solid og fysisk. Enten med et nummer innfelt i rammen eller på en merkeplate eller noe annet som sitter godt fast og tåler slitasje.

At man kan hente frem et serienummer via en app, eller har dette på et klistremerke som kan ramle av eller fjernes, er ifølge vegvesenet ikke godt nok.

Samtidig er det altså ikke slik at forsikringsbransjen er nødt til å forholde seg til dette.

Forbrukerrådet: – En mangel som gir rettigheter

Hvis elsparkesykkelen din er dårlig merket, kan du i verste fall ende opp i en situasjon der forsikringsselskapene ikke vil eller kan tilby deg ansvarsforsikring når dette blir et krav.

Altså vil du få en sykkel du i praksis ikke kan bruke.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.
Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet.

Men som forbruker har du heldigvis rettigheter, får vi vite fra Thomas Iversen, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet:

– Selv om forsikringskravet er nytt, skal også eldre elsparkesykler være tydelig og varig merket med fabrikasjonsnummer. Utilstrekkelig merking vil være en mangel etter forbrukerkjøpsloven, noe som gir flere rettigheter.

Ansvaret skyves da over på butikken som solgte deg et kjøretøy med en slik mangel.

– Opplever du problemer med å få forsikret elsparkesykkelen din på grunn av manglende merking, er det viktig at du kontakter butikken som solgte deg sykkelen innen rimelig tid. Er elsparkesykkelen innenfor den absolutte reklamasjonsfristen på 5 år kan du kreve at den blir korrekt merket, eller du kan kreve å få en ny elsparkesykkel som er i tråd med kravene. Siden konsekvensen for forbrukere som ikke får tegnet forsikring er å sitte igjen med et ubrukelig fremkomstmiddel, kan man trolig også kreve å få heve kjøpet, opplyser Iversen.

Ettersom regjeringen fjernet forbudet mot små elektriske kjøretøy først på vårparten 2018, vil de aller fleste elsparkesykler på det norske markedet være innenfor denne reklamasjonsfristen.

Elsparkesykkelbransjen mener de merker

Av de elsparkesykkelforhandlerne Tek.no har tatt kontakt med angående merking, har vi fått litt knapt med respons.

E-wheels mener deres elsparkesykler alltid har vært merket. Vi er ikke så sikre.
Vegar Jansen / Tek.no

E-wheels svarer via presseansvarlig Yvonne Larsen at «vi forholder oss til forskriften og utviklingen i lovverket – i det ligger at vi gjør det vi kan for å imøtekomme vegvesenets ønsker. (...) Våre sparkesykler har alltid vært merket, men på noe ulik måte opp gjennom tiden».

Noe utdypende informasjon ut over dette har vi ikke fått.

Guri Brennhovd, som er daglig leder i Wilfa, kommenterer følgende om selskapets E-Way-sparkesykler:

– Vi følger dette med serienummer. Serienummer er både merket på et klistremerke på siden av modellene, på innsiden av modellene og digitalt på kontrolleren så du kan finne serienummeret ved hjelp av appen, skriver hun i en e-post til Tek.no.

E-Way E-600 har serienummeret tilgjengelig via en app, samt på et klistremerke. Så spørs det om dette er godt nok for forsikringsbransjen.
Wilfa

Men så gjenstår det altså å se om forsikringsbransjen er enige i at det er greit med serienummer via app og på klistremerker, når vegvesenet på sin side mener det ikke holder.

Tar vi denne tolkningen fra vegvesenet som gospel, er det denne redaksjonens inntrykk at det er mengder av elektriske sparkesykler på markedet som kanskje ikke er godt nok merket.

Vi vet, for vi har testet flere av dem.

– Bør ta problemstillingen på alvor

Forbrukerrådet via Thomas Iversen mener bransjen må ta inn over seg ansvaret:

– Vi oppfordrer elsparkesykkelbransjen til å ta denne problemstillingen på alvor. Mange forbrukere har gått til innkjøp av dyre sykler, og er avhengige av disse i en travel hverdag med studier, jobb og sosiale aktiviteter på fritiden. Hvis et stort antall sykler blir ubrukelige fra januar 2023 fordi forbrukerne ikke får tegne forsikring, må bransjen rydde opp på en rask og effektiv måte.

Som allerede nevnt tør ikke vi i Tek.no spå hvor strenge forsikringsselskapene vil være til krav om identifikasjon av liten elektrisk motorvogn. Men skulle vi kjøpt et slikt kjøretøy akkurat nå, hadde vi vært påpasselige med at det var skikkelig merket.

Uansett er det en mulighet for at både elsparkesykkel- og forsikringsbransjen kan få en travel vårsesong.

Hvor mye vil forsikringen koste?

Når elsparkesykkelen endelig kan forsikres, vil du trolig måtte betale en solid slump penger. Dette skyldes en ganske dyster skadestatistikk som forsikringsbransjen tar utgangspunkt i.

– Det vil bli en «vesentlig» kostnad, sier Ifs Sigmund Clementz.

Han ønsker ikke å definere «vesentlig» noe nærmere, men hevder at skadefrekvensen med elsparkesykkel er ti ganger høyere med enn med vanlig sykkel. I tillegg er ikke branner under opplading et helt ukjent problem.

Alt i alt ser både forsikringsbransjen og myndighetene nå på elektriske sparkesykler som kjøretøy med stort skadepotensial. Likevel vil ikke forsikringsselskapene nødvendigvis skjære alle over en kam – det kan være rom for differensiert prising, for eksempel basert på førers alder.

Men enn så lenge vil ikke Clementz spekulere for mye i hvordan prissettingen på ansvarsforsikring av elsparkesykkel vil foregå. Han er bare sikker på at premien må avspeile risikoen, slik det er ved all annen forsikring.

annonse