Nyhet

Krever moms av TG

The Gathering 2008 (TG08) er rett rundt hjørnet, men det er ikke bare glede å spore. Fylkesskattekontoret krever nemlig at det skal betales 25 % merverdigavgift på inntektene fra billettsalget.

The Gathering arrangeres av Kreativ Norsk DataUngdom (KANDU), en organisasjon som er en del av Hyperion (også kjent som N4F - Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser). Arrangemenetet baserer seg utelukkende på frivillighet, og hvor profitt er en ikke-ting.

Fylkesskattekontoret mener at ettersom TG ikke kan defineres som et "opplevelsessenter", er arrangørene pliktige til å betale merverdiavgift av billettinntektene. Frivilligheten og det kulturelle aspektet ved arrangementet er ikke tatt i betraktning.

Kravet fra skattemyndighetene gjelder TG06, 07 og 08 - totalt nesten to millioner kroner. Vedtaket har allerede gitt høyere billettpriser i år. Hyperion peker på at kulturminister Trond Giske nylig la frem en stortingsmelding om spill, der han (helt korrekt) mente at spill er kultur.

Giske trakk blant annet frem The Gathering som et sunt eksempel på dette. At skattemyndighetene nå signaliserer at data-partyer er momspliktige, kan ha store konsekvenser for de mange små og store LAN-arrangementer her i landet.

KANDU er langt fra de første til å erfare hvor firkantede skattemyndighetene kan være, men det gjenstår å se om Finansdepartementet er like firkantede. Organisasjonen vil nemlig anke avgjørelsen videre til høyeste hold.

(Kilde: Hyperion)

Les også
TG må betale
Les også
TG rett rundt hjørnet
Les også
TG07: Dag 4
Les også
TG07: Dag 3
Les også
TG07: Dag 2
Les også
TG07: Intervju med "The Pirate Bay"
annonse