Til hovedinnhold

Sett bjørk i mobilen

Nye SIM-kort får man som kunde enten man skifter operatør, oppretter et helt nytt nummer eller bare har mistet eller fått ødelagt sitt gamle.

I Norge utleverer Telenor 1,2 millioner nye SIM-kort i løpet av et år. Kortene, og konvoluttene de kommer i, har i dag Svanemerket som stiller strenge krav til miljøvennlighet.

Selve kortene er laget av plastmaterialer - henholdsvis PVC og ABS-plast, eller kombinasjoner av de to, får vi opplyst av SIM-ansvarlig i Telenor, Kjell Røberg Larsen.

Ønsker å erstatte plasten

I tillegg til dette fins det tungmetaller i selve brikken på minnekortet, men dette er foreløpig vanskelig å få gjort noe med. Det Telenor derimot ser på er alternative produksjonsmaterialer som kan erstatte plasten.

Plast er i utgangspunktet helt eller delvis basert på oljeprodukter, og når den først finnes tar det svært lang tid før den blir brutt ned. Resirkulering er med andre ord en utfordring.

Fra Portugal meldes det at Teleoperatøren TMN nå har begynt å selge SIM-kort i resirkulert papir. Disse selges sammen med Samsungs miljømobil Blue Earth.

Telenor har tett kontakt med flere SIM-kortprodusenter, og Larsen røper at den norske operatøren er spesielt interesserte i tre nye materialer til produksjon av kortene vi putter i mobiltelefonene våre.

Ditt neste kort kan være av bjørk

Trevirke er nemlig et av materialene man undersøker om kan fungere til formålet, og da spesifikt bjørk. Man vurderer også papp og et avfallsstoff fra sukkerproduksjon. Alle stoffene vil være lett nedbrytbare.

Enn så lenge stilles det en del krav til et SIM-kort som skal fungere. Dette gjelder blant annet i forhold til toleranse for varme. Det fins utfordringer både i forhold til disse kravene og produksjonsteknikk for nye typer kort. Foreløpig er ikke de nye kortvariantene tilgjengelige i større volum.

Skal erstatte de gamle

På spørsmål om vi vil se liknende "pakkeløsninger" som den TMN selger i Portugal her hjemme svarer Kjell Røberg Larsen at dette er lite sannsynlig. Grunnen er at så fort Telenor finner et kort som lever opp til kravene og som kan skaffes i tilstrekkelige mengder vil det rett og slett bli for dyrt å kjøre to typer kort ved siden av hverandre.

Miljøkortene vil sannsynligvis koste omtrent det samme som dagens SIM-kort, forteller Telenors SIM-ansvarlig videre.

Vi kontaktet Netcom i forkant av denne saken, men her har vi foreløpig ikke fått kommentar eller tallfestet utleveringstempoet på nye SIM-kort.

Les også:

Test: Samsung Blue Earth

Netcom sikter mot stjernene

Europeisk surfetak fra april

(Kilde: Telenor, slashgear.com)

annonse