Tek.no

Nyhet

Mobilbruk er farlig

Marius S Eltervåg
3 Feb 2006 18:49

Det går sjelden en uke uten at det dukker opp en ny rapport om mulige helseskader ved bruk av mobiltelefoner. Mobiltelefonen har imidlertid ikke eksistert lenge nok til at forskere har greid å legge frem langtidsvirkningene av mobilbruk.

Nylig ble det lagt frem to nye studier som viser at mobilbruk kan øke faren for hjernesvulst.

Studiene er en del av en større undersøkelse med navnet Interphone Study. Interphone Study er i regi av WHO og strekker seg over 13 forskjellige land. Målet er å kartlegge hvilke helsemessige effekter mobilbruk har over lang tid.

I disse to studiene fant forskerne en sammenheng mellom hvilken side pasienter med hjernesvulst holdt telefonen på når de snakket, og hvilken side svulsten ble utviklet. Lederen for den ene studien, Patricia McKinney, mener at mange av pasientene kan ha blitt påvirket til å si at de holdt telefonen på samme siden som svulsten har dukket opp, ettersom de fra før av visste hvor de hadde svulsten hen. Hun mener derfor at det ikke er noen grunn til å advare mot mobilbruk.

Det ble også oppdaget en liten økning av kreftpasienter blant personer som hadde brukt mobiltelefon i ti år eller lenger, sammenlignet med personer som aldri hadde brukt mobiltelefon. Forskerne mener heller ikke her at det er noen grunn til bekymring, ettersom forskjellene ikke var særlig store.

Forskerne har mottatt en del kritikk for å ikke advare mot mobilbruk, og mange mener dette gir mobileiere en falsk trygghet. Forskerne vil imidlertid ikke gå ut med advarsler før de har gjennomført flere og mer omfattende studier rundt emnet.

(Kilder:TMCnet, The Advertiser)

Les også
Kan påvirke motorikken
Les også
Sprer notatene dine
Les også
Nokia får kriseknapp
Les også
Kreftfare avvises - igjen
annonse

Les også