Nyhet

Ikke fare for øyekreft

Hvorvidt overdreven mobilbruk kan utvikle ulike former for kreft, blir stadig debattert blant forskere – som tilsynelatende kommer med motstridende konklusjoner gang på gang. Engadget melder at en artikkel i Journal of the National Cancer Institute omtaler en tysk studie som avkrefter at mobilbruk kan føre til såkalt ”uveal melanoma” – kreft i øyet.

Les også: Hjernekirurger frykter mobilen

Denne studien, som involverte 1.600 testpersoner, tilbakeviser en tidligere studie gjort av de samme forskerne som da viste at det var en link mellom mobilbruk og øyekreft. Når forskerne ikke en gang klarer å bli enige med seg selv, forstår vi at dette er et vanskelig tema. Det ser imidlertid ut til å være større enighet om at barn og unge er mer utsatt en voksne, fordi stråling fra mobilen kan ha en kraftigere negativ effekt på hjerner som ikke er fullstendig utviklet.

Les også
250 000 svenske mobilallergikere
Les også
Stråler Nokia mindre enn Sony Ericsson?
Les også
Frykter kreftepidemi blant barn
Les også
Advarer mot å bruke mobilen
Les også
Hjernekirurger frykter mobilen
annonse