Til hovedinnhold

Samsung og Apple kjører lik design om og om igjen

Forsøker de å skape designlegender?

Klisjeene om å ta vare på det som virker er mange – iallfall på engelsk. "Never change a winning team", og "if it ain't broke, don't fix it" er velkjente varianter. Med andre ord, når man har funnet suksessformelen, bør man holde seg til den.

Apple og aluminium

Å holde seg til suksessformelen ser ut til å bli stadig vanligere i teknobransjen. Apple har hatt sin formel i mange år, mens Samsung nå ser ut til å ha funnet sin. Galaxy S4 er den tredje telefonen på rad som har omtrent lik design.

Apple har hatt kjørt den samme designstrategien på så godt som alt de har laget de siste åra, med unntak for noen små avstikkere. Etter at de skrotet den rimeligste MacBook-serien har stort sett materialet vært alumium, med samme type finish.

Tre Galaxy-varianter fra Samsung. De er svært like hverandre, om enn ikke fullt så like som Apples telefoner.
Like som tre dråper vann av litt ulik størrelse.

Samsung og polykarbonat

Samsung lanserte designlinjen de følger i dag for ett års tid siden, da de slapp Galaxy S3. Blanke og avrundede former i den sterke plastvarianten polykarbonat. Da selskapet lanserte Galaxy Note II i fjor høst, var designen omtrent den samme. Nylanserte Galaxy S4 er vanskelig å skille fra Galaxy S3 på bilder.

I mobilverdenen er vi vant til at design endres fra år til år. Kampen om tronen dreier seg ofte om en kombinasjon av design og maskinvare – og massiv markedsføring.

Maskinvaren er lik

I 2013 er vi kommet til et sted der det er begrenset rom for å skille seg ut på maskinvare. Nesten all mobil maskinvare kan spores tilbake til ARMs designavdelinger på ett eller annet tidspunkt. I tillegg krever moderne masseproduksjon at komponenter produseres i enorme kvanta, for at prisene skal bli tilstrekkelig lave.

Når maskinvaren har mye til felles på tvers av merkene, begynner det å bli vanskeligere å skille seg ut. Folk flest bryr seg heller ikke så mye om megahertz eller gigabyte, samme hvor viktig enkelte av oss av og til synes det er. Da gjenstår design – på menyer og på selve enheten.

Gammel design om igjen

Da kan det virke litt pussig at enkelte produsenter holder på den samme designen om igjen, og om igjen. Det dreier seg sannsynligvis om to faktorer. Designpreferanser endrer seg ikke så veldig mye fra år til år. Dermed burde den som solgte godt i fjor, selge godt i år også. Den er «trygg».

Den andre faktoren er det at man kan gjenkjenne en spesiell serie produkter. Stadig oftere brukes eksempelet Volkswagen Golf i teknosammenheng. Volgswagen-konsernet har i og for seg enda et eksempel – Porsche 911.

Lett å gjenkjenne

Disse to bilmodellene endrer seg fra oppdatering til oppdatering – men ikke mye. Alle unntatt de aller eldste modellene av Porsche 911 er enkle å identifisere, og hele Golf-serien, fra de første og frem til i dag, er biler folk flest kjenner igjen.

Man unngår altså det sjansespillet det er å komme med en helt ny design – et sjansespill Microsoft smaker på om dagen, med nye Windows 8. Samtidig legger man stein på stein i det man håper vil bli en designlegende.

Designlegendene er unntakene

I og for seg er dette en strategi som kan fungere, og som har fungert i noen tilfeller. Men undertegnede synes likevel det er verdt å få med seg at Porsche 911 og Volgswagen Golf fortoner seg som unntak. Det er ikke fryktelig mange produkter i salg i dag som har sett så like ut, over så lang tid.

Dermed må man anta at det krever en viss kløkt å bygge en slik stamtavle – og ikke minst, utgangspunktet må være verdt å bygge videre på.

Endrer de nok?

Så godt som hver gang Apple lanserer nye produkter, og ved de to siste mobillanseringene fra Samsung, har vi sett tegn på hvor vanskelig dette er. Ingen er enige om produsentene har endret nok, lagt til nok nye funksjoner eller trimmet designen tilstrekkelig.

For Apple sin del, har dette fokuset virket å dø hen en stund etter lansering – før det gjentar seg ved neste. Samsung har ikke hatt så mange forsøk på seg med samme designfilosofi, men da Galaxy Note II ble lansert, beskrev mange den som kjedelig fordi den bare var en «stor Galaxy S3». Også her stilnet kritikken hen, og Galaxy Note II har blitt en suksess for selskapet.

HTC One har helt ny design, og er svært velbygget. Det er sannsynligvis den peneste toppmodellen som kommer i år.Foto: HTC

Det skjer ikke over natten

Det ser ut til å være en ganske hårfin balansegang her, som bør behandles med største omhu. Det er ikke slik at en katastrofe vil skje over natten, men bygges det over tid et inntrykk av at hverken Apple eller Samsung makter, eller vil, fornye seg, kan det åpne opp for nye konkurrenter på pallen.

Med denne typen strategi er man også sårbare for plutselige innertiere fra produsenter som tør å eksperimentere. Design er selvsagt en smakssak, men etter min mening er HTC One nettopp en slik farlig innertier.

Les mer om HTC One og se bilder av den her

Finn Jarle Kvalheim,
Journalist, Amobil.no

annonse