Nyhet

Stor nettilbyder går til drastiske skritt etter Obamas nettnøytralitetstale

Stanser trolig investeringer i fiberutbygging.

Debatten omkring nettnøytralitet har opptatt svært mange, og for noen få dager siden kastet også den amerikanske presidenten Barack Obama seg inn i debatten med en oppfordring til reguleringsorganet FCC om å stramme inn på reguleringene av nettilbyderne.

Det er imidlertid slik at alle saker har to sider, og på den andre siden av nettnøytralitetssaken står Internett-tilbyderne, som mildt sagt ikke er like begeistret for ønsket om strengere reguleringer. Som blant andre Cnet og Reuters melder kan en av de store nettilbyderne i USA, AT&T, nå gå ganske drastisk til verks i protest mot de tilsynelatende kommende endringene.

Kan stanse store investeringer

Sjefen i AT&T, Randall Stephenson, uttalte nemlig nylig at selskapet trolig vil stanse videre investeringer i en lang rekke amerikanske byer om det blir langvarig usikkerhet rundt hvilke nettnøytralitetslover som skal gjelde.

– Vi kan ikke gå ut og investere så mye penger i å legge fiberkabler i 100 byer dersom vi ikke vet hvilke regler disse investeringene skal underlegges, sa Stephenson under en tale til investorer.

Både AT&T og flere andre Internett-tilbydere har reagert kraftig på signalene om strengere nettnøytralitetslover, og det også før Obama kom med sin appell nylig. Kritikken går gjerne på at slike lover kan virke hemmende på nettopp investeringer og nyskapning, som igjen kan sette Internett i fare på andre måter.

Kan føre til tyngende krav

Som Washington Post meldte i juni har AT&T tidligere også påpekt at lovendringene som er blitt foreslått vil gi FCC mulighet til å underlegge Internett-tilbyderne like strenge reguleringer som telefonselskapene.

Ifølge selskapet vil dette føre til at nettilbyderne må forholde seg til tyngende krav og retningslinjer, som til syvende og sist også vil ramme innholdprodusenter på Internett, slik som Google, Netflix og andre aktører som står på den andre siden av debatten.

Det er ennå uvisst akkurat hvor FCC lander i saken. Som Washington Post nylig rapporterte har sjefen i byrået, Tom Wheeler, tatt til orde for en slags mellomløsning som delvis er på linje med Obamas oppfordringer, men som også tar hensyn til noen av bekymringene til Internett-tilbyderne.

Hva har nettnøytralitet til felles med nettverkstilkoblede biler? Faktisk ganske mye, viser det seg »

Les også
Internetts frihet reddet med én stemme
Les også
Her koster Netflix en tredjedels månedslønn
Les også
Tesla-grunnleggeren vil gi hele verden billig Internett med satelitter
Les også
Obama vil ha en slutt på diskriminering av Internett-innhold
Les også
Se opptil 56 prosent lenger på YouTube
Les også
Kontroversielt forslag lar nettilbydere diskriminere innhold
annonse