Til hovedinnhold

- Iphone skjøt gullfuglen

IT-guru Satoshi Nakajima stilte opp på årets Gulltasten for å snakke om fremtiden innen mobile tjenester. Han mener Iphone er løsningen.

Storbesøk fra USA
Det var ikke rent lite stas da Satoshi Nakajima kom helt fra Las Vegas for å snakke på årets Gulltasten. Denne sympatiske mannen var den syvende personen som ble ansatt i Microsoft. Her var han blant annet med å utvikle Windows 95 og Internet Explorer 3.0. Siden 2000 har han gått over til å utvikle mobile løsninger, først Java-applikasjoner i selskapet UIEvolution og nå applikasjoner for den nye Apple Iphone, via selskapet Big Canvas.
På Gulltasten var han kommet for å snakke om utviklingen av Iphone og fremtiden for mobilt innhold og Nakajina mener folks levesett i forhold til mobiltelefonen er i drastisk endring.
- Det er all grunn til å legge merke til Iphone. Ikke bare på grunn av den store skjermen og den trykksensitive funksjonen. Dette er vakre løsninger. Men det er mer viktig å se på funksjonene telefonen innehar, forklarte Nakajima.


Iphone er kanskje pen, men Satoshi Nakajima er mer interessert i det som er på innsiden av telefonen.
Vil endre ditt liv
Årsaken til at han i sin tid sluttet i Microsoft og dannet selskapet IUEvolution, var ifølge han selv da han oppdaget javafunksjonene i mobiltelefonene. Han trengte et nytt område å abeide på. Et område som er med å endrer folks levesett. Som ingeniør følte han det var nødvendig å være med på den videre utviklingen av mobiltelefonen.
Han begynte derfor, via IUEvolution, å skape løsninger for at store selskaper som ESPN kunne gjøre sitt innhold tilgjengelig for mobilbrukere.

Byttet fokus til Iphone
Selskapet UIEvolution ble startet i 2000 og Nakajima har vært med hele veien, men selv ønsker han å fokusere mer på selve opplevelsen for brukerne, ikke at innholdet bare blir tilgjengelig. Derfor skapte han også selskapet Big Canvas som er rettet mot å skape gode applikasjoner og brukeropplevelser for Iphone-brukere.
- Teknologien er i daglig forandring og vi ser stadig nye muligheter. Hver gang jeg går på konferanser er folk stadig like fascinert. Men folks levesett endrer seg ikke like fort. Det er derfor viktig at vi forholder oss til forskjellen mellom teknologi og folks levesett. Denne forskjellen er både en utfordring samtidig som den skaper muligheter, forklarer Nakajima.


Mobilutviklere må ikke løpe fra publikum med teknologien påpeker Nakajima.
Kan ikke be ungdommen slutte med SMS
Som eksempel nevner Nikajima overgangen fra telefonsamtaler til kommunikasjon via SMS. Han påpeker at brukeropplevelsen og prisen på SMS måtte ned til et stadie hvor folk kunne benytte det enkelt før SMS ble en del av vårt hverdagsliv. På samme måte ble ikke mobiltelefonen i det hele tatt populær før mobilene ble små nok til å ha i lomma, og prisen på både telefon og tjeneste falt ned til et akseptabelt nivå. Det var først da folk endret sitt levesett og tok mobiltelefonen inn i dette.
- Hvis du i dag nekter ungdommen å sende SMS vil du be dem om å gi opp noe veldig viktig, forklarer Nakajimi.


Du vil neppe få dagens ungdommer til å gi slipp på SMS.
Java har ikke påvirket ditt liv
Samtidig har applikasjoner enda ikke hatt like stor påvirkning på folks hverdagsliv.
- Når jeg startet UIEvolution i 2000 trodde jeg Java-applikasjoner til mobilen ville bli det nye store. Det som skjedde var at Java-applikasjoner hadde en viss påvirkning på folks liv. Men langt fra så mye som SMS påvirket. Tar du fra ungdommene Java-applikasjonene vil det neppe bli noe opprør, påpeker Nakajimi.

Iphone har en stor effekt
Nakajimi mener dette nå er i endring. Iphonen har tilført noe helt nytt i mobilverdenen og kan skape en endring av folks hverdagsliv ifølge han.
- Iphone har kun et lite marked enda, men for det lille markedet de har kapret har de medført en endring i levesettet til disse menneskene. Selv kan jeg ikke drømme om å gå tilbake til en vanlig telefon, forteller han.
Han mener derfor at telebransjen må rette øynene mot Iphone for å se hva som vil bli det nye store i mobilbransjen. Ikke fordi telefonen ser pen ut, men på grunn av mulighetene telefonene skaper.


Iphone applications er noe av det nye store.
Iphone slår Java lang vei
Nakajimi tror uten tvil at Iphonens muligheter er langt større enn det Java-platformer og applikasjoner har tilbudt til nå. Java har så lang vært et pengesluk som har gitt dårlige brukeropplevelser og inkompatible systemer. Folk som forsøkte å kjøpe Java-applikasjoner til sin mobil har opplevd dette som svært vanskelig og lite nyttig. For det meste selges det ringetoner, men mange vet ikke engang at dette er mulig.. Dette har skapt en ond sirkel for Java-utvikling hvor det skapes stadig mindre nytt innhold.
Iphone har derimot skapt et system som gjør det svært enkelt for folk å laste ned applikasjoner. Ifølge Nakajima lastes det ned 12 millioner applikasjoner i uken til Iphone. Dette er et tall ingen applikasjonsløsninger for mobiltelefoner noen gang har nådd.
- Apple har gjort en såpass god jobb med å utvikle Itunes før de lanserte sin applikasjonstjeneste. Brukerne var derfor vant med å handle hos Apple. Det ble for brukerne dermed en naturlig overgang å kjøpe applikasjoner fra Apple, forteller Nakajima


Med velkjente Itunes i ryggen ble Iphone Apps raskt en suksess.
Både bruker- og utviklervennlig
Apple har dessuten gjort det svært enkelt for utviklere å laste opp nye applikasjoner. På denne måten blir tjenesten svært brukervennlig både for brukere og utviklere. Dette er uten tvil en enorm katalysator for at applikasjonsmarkedet for Iphone er i stadig utvikling. Ikke minst er kostnadene for utvikling av applikasjoner for Java langt høyere enn utviklingen av applikasjonene for Iphone. Inntektene for utviklerne blir dermed langt større med Apple sin løsning.
- Jo mer du selger av Java-applikasjoner jo dyrere blir de å distribuere. Kostnadene for applikasjoner for Iphone holder seg derimot på et flatt nivå. Derfor tjener du langt fortere penger på utvikling av applikasjoner for Iphone. Derfor er det stadig flere utviklere som sikter seg mot markedet for Iphone.
Nye krefter kommer på banen
Men Apple er ikke de eneste som har oppdaget dette. Både Nokia, RIM, Microsoft og Google satser på dette området. Nakajimi er selv spent på hvordan dette vil utvikle seg.
- Det er viktig å følge med på hva som foregår her. Det gjenstår enda å se hvordan disse selskapene vil tilpasse seg dette markedet, og fremtiden blir utvilsomt spennende. Det er viktig at Apple ikke blir alene om dette markedet. Her har du store muligheter til å påvirke menneskers liv. En ungdom med Iphone i dag kan sitte i en bil med familien, samtidig som de via applikasjoner og Internett kan befinne seg sammen med flere 100 andre ungdommer. Dette er kanskje det nye store innen kommunikasjon, ifølge Nikajima.


Det kommer for tiden mange applikasjoner for Iphone. Også på norsk.
Nikajima selv kunne vanskelig si hva som var det store nye for å tjene seg rik på mobilbransjen. Men ett råd kunne han gi tilhørerne.
- Skap noe som er enkelt å kjøpe og enkelt å kjøpe.
Med noe slikt vil du ha skutt gullfuglen skal vi tro Nikajima.

Mer om
annonse