Til hovedinnhold

Flere kvinner surfer mobilt

– Det er mange helt nye brukere som har begynt å surfe på nett via mobiltelefonene, deriblant flere kvinner. Men ting tar tid, så det er helt normalt at de nye brukerne er sjeldnere inne enn de som har wappet en stund, sier avdelingsleder Frode Grini i Telenor Nordic Mobile.
Økningen av nye uvante brukere er så stor at statistikken viser en gjennomsnittlig nedgang i hvor ofte folk er innom portalen.
Rett vei
Han har nylig mottatt MMIs årlige kundetilfredshetsundersøkelse blant brukerne av Telenors wap-portal. Med et besøk på 70.000 daglige og 270.000 unike ukentlige brukere, er han veldig fornøyd. Gledelig er det også at andelen kvinner som bruker portalen er økt.
– For tre år siden var fordelingen mellom menn og kvinner på 83 mot 17 prosent, i fjor var den 75 mot 25, og nå 71 mot 29 prosent. Det går rett vei, men det er ikke tilfeldig. Telenor har jobbet målbevisst med å få inn flere grupper som brukere av portalen, sier Grini.

Ny vekst
Telenor-undersøkelsen gjengir oppfatningen til et utvalg brukere av portalen, i tillegg til at Telenor selvsagt har de reelle tallene på besøket.
I TNS gallups undersøkelse av wap-portalenes besøk, scoret Telenor høyest med 54.000 daglige brukere mot VGs 50.000 og Dagbladet som nummer tre med 25.000 brukere. Utvalget til Gallup er 7881 personer og gir først og fremst et sammenligningsgrunnlag mellom portalene.
Ifølge Grini viser loggen fra Telenor-portalen 70.000, ikke 54.000 daglige brukere. I TNS Gallups undersøkelse er forskjellen mellom kvinner og menn noe mindre enn Telenors tall, selv om de ikke er direkte sammenlignbare. 13 prosent av mennene benytter mobilt medieinnhold, mot 6 prosent av kvinnene, ifølge TNS gallup.
– En gledelig utvikling er at veksten har økt. Antallet månedlige brukere økte fra 2002 med under 100.000 per år til sommeren 2006. Fra da har det steget hurtigere, og et halvt år etter har vi 600.000 månedlige brukere, sier Frode Grini.

3G bidrar
Noe av årsaken til at veksten har tatt av er salget av mobiler med hurtigere datahastighet via Edge og UMTS. Disse har samtidig større skjermer som gjør det til en bedre opplevelse å surfe med mobilen.
– Vi har spurt om folk har 3G-telefoner. 62 prosent sier de har det, mot 40 prosent i fjor, sier Grini.
– Våre tall her viser åpenbart et større antall 3G-telefoner enn fordelingen av slike apparater blant folk. Det tyder bare på at det er disse telefonene som egner seg til surfing på grunn av gjennomgående bedre skjermer. Wap-trafikken vil i det hele tatt øke etterhvert som mobilparken forbedres, sier han.

Tjenestesamling
– Hovedårsaken til at vi har en wap-portal, er at vi ønsker å tilby en møteplass der kundene våre kan finne tjenester fra ulike leverandører. Det kommer stadig flere leverandører som ønsker å presentere sine produkter hos oss, sier Grini, og slår fast at det først og fremst er nyheter folk går etter når de går på nett.
Ett av spørsmålene i undersøkelsen til Telenor, viser at kundene opplever det som litt vanskeligere nå enn i fjor å orientere seg på portalen. Dette henger betyr ikke nødvendigvis bare at portalen er blitt mer forvirrende, men nettopp det faktum at det er flere nye brukere som trener tid for å venne seg til mediumet. Grini legger likevel ikke skjul på at det voksende antallet tjenester på portalen gjør det mer utfordrende å skape et brukervennlig bilde der det er lett å finne fram.

Alder flater ut
Aldersmessig viser Telenor-undersøkelsen at flere aldersgrupper surfer på mobilen.
– Fremdeles er det aldersgruppen fra 26-35 år som dominerer, men 40 prosent av brukerne er over 36 år, sier Grini.
TNS Gallups tall viser at 9,5 prosent av befolkningen, det vil si 371.000 personer, er innom en mobil innholdsleverandør i løpet av en uke, og at 3,9 prosent eller 152.000 personer er innom en gang daglig.

Mer om
annonse