Til hovedinnhold

Vil sikre deg Internett

Ifølge Nettavisen ønsker norske nettleverandører å kontrollere din nettlinje. Det betyr at de vil at du skal betale for mengden nett du surfer på, og at de tjenestene som betaler best får raskeste linjer på sine innholdssider.
Post- og teletilsynet vil derimot jobbe for at Internett forblir en åpen plattform hvor alle aktører har lik tilgang.
Overbelastning av nettet
Nettilbyderne mener nemlig nettet er i ferd med å bli overbelastet. Etter hvert som store videofiler legges opp og enorme mengder data samles, mener de nettet slik det er i dag umulig kan takle fremtiden. De ønsker derfor større kontroll over Internettbruken hos sine kunder.
En slik løsning er det ikke alle som er like begeistret for. Og i en melding i dag går direktør i Post- og teletilsynet (PT), Willy Jensen, hardt ut for å beholde nettets struktur slik det er i dag.
- Tenk om internettleverandøren din bestemte hvilke nettaviser du fikk lese, hvilke nettbutikker du kunne handle i og hvilken bank du måtte bruke? Det er viktig å sikre din og min valgfrihet på Internett gjennom å ha noen regler for hvordan valgfriheten skal forvaltes, sier han ifølge meldingen.


Direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, vil verne om nettets åpne struktur.
Fire prinsipper
For å sikre dette legger PT frem et prinsippnotat med fire sentrale prinsipper for å ivareta dagens nettilgang for innholdsleverandører og brukere. Disse fire prinsippene er:
1. Internettilbyderen skal gi sluttbrukeren tilgang til en grunnleggende
internettilknytning med rimelig kapasitet til fri disposisjon.
2. Internettilbyderen skal gi klar og tydelig informasjon om internettilknytningens
kapasitet og kvalitet.
3. Internettilbyderen skal gi sluttbrukeren en internettilknytning som gir adgang til
    - å hente og levere innhold etter eget ønske
    - å bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske
    - å koble til utstyr og bruke programvare som ikke skader nettverket,
      etter eget ønske.
4. Internettilbyderen skal ikke diskriminere mellom individuelle datastrømmer som
benytter den grunnleggende internettjenesten.
Disse prinsippene mener PT er nødvendige for å unngå at nettilbyderne i fremtiden blir portvakter for hva slags informasjon du kan få tilgang til. En slik portvaktfunksjon mener de kan true nettets demokrati.
Ønsker debatt
PT melder samtidig at de gjerne vil ha en debatt rundt disse prinsippene. Denne debatten mener de bør gå på tvers av bransjen.
- Prinsippnotatet om nettnøytralitet utgjør et utgangspunkt for en prosess som vi ønsker skal føre til etablering av en bransjenorm for nettnøytralitet i Norge. Ved dialog mellom internettilbydere, innholdsleverandører, forbrukermyndighetene og PT, ønsker vi å komme frem til enighet om hva bransjen i fellesskap kan gjøre for å sikre nettnøytraliteten, sier Jensen.

Mer om
annonse