Nyhet

Vil bruke sopp til å gjenvinne gull fra mobilen

Et finsk selskap har laget et filterpapir som gjør det mulig å hente ut gull og kobber fra en pulverisert mobiltelefon.

For å lage elektroniske enheter som mobiltelefoner, er det nødvendig å hente en rekke mineraler gjennom gruvevirksomhet. For eksempel finner man aluminium, kobolt, kobber, sølv, gull, palladium og tinn i elektronikk vi omgir oss med til daglig. Det finske selskapet VTT Technical Research har nå laget et filterpapir basert på sopp, som skal være inntil syv ganger så effektiv i å hente ut disse mineralene fra mobilen igjen til resirkulering enn den tradisjonelle fremgangsmåten.

Foto: Antonin Halas

100 000 mobiltelefoner er estimert å inneholde 2,4 kilogram med gull, 900 kilogram kobber og 25 kilogram sølv ifølge nettstedet Motherboard. Markedsprisene på forskjellige mineraler fluktuerer, men dette gir anslagsvis en pengeverdi på 250 000 amerikanske dollar – tilsvarende 1,5 millioner norske kroner. Altså 15 kroner per mobil.

Filterpapiret de har utviklet ved VTT Technical Research Centre bruker mycel for å ekstrahere mineralene, altså den delen av en sopp som lever for eksempel under jorda eller i treverk. Andre alternativer for det som kalles bioleaching kan være bakterier.

Først må telefonene knuses til et fint pulver som skal siktes og føres gjennom filterpapiret. Soppen skal visstnok ha blitt «kjemisk konstruert» for å tiltrekke gull, og skal kunne hente ut 80 prosent. Ifølge forskerne vil en kjemisk flotasjonsprosess til sammenligning bare få ut 10 til 20 prosent av gullet.

Mineralene er giftig for miljøet

Mineralene er giftige når konsentrasjonene er store nok, spesielt siden mye av det elektroniske avfallet fra vesten sendes steder i verden der de brennes for å ekstrahere mineralene (Greenpeace 2008). Blant annet er det godt kjent at aluminium kan føre til akutt fiskedød, slik vi opplevde i Sør-Norge gjennom sur nedbør som løste opp aluminium fra berggrunnen på 70-tallet.

Vanligvis brukes forskjellige kjemikalier for å hente ut mineralene, noe som kan forårsake sur avrenning og forgiftning av vassdrag så vel som alkalisk og giftig avrenning av metalloidet arsen som ofte regnes som et tungmetall.

Metoden er den samme som ved flotasjon i gruvevirksomhet, der man knuser malmen, blander den ut til flytende pulp, tilsetter flotasjonskjemikalier som får enkelte mineralers overflater til å bli redd for vann (hydrofobe) og andre til å binde seg til vann (hydrofile), og deretter lage luftbobler slik at hydrofobe mineraler stiger til overflaten.

Elektronisk avfall er et økende problem som vokser med tre til fem prosent hvert år. Også resirkulering er energikrevende og medfører miljøproblemer.

Vi har prøvd å kontakte VTT Technical Research Centre for å finne ut mer om filterpapiret, men det har ikke lyktes oss å få verken professoren, forskeren eller graduaten i tale.

(Kilder: VTT, Motherboard, Greenpeace 2008)

Les også
Forskere laget selvladende mobil
Les også
Så mye tåler skjermen
annonse