Til hovedinnhold

Samferdselsdepartementet vurderer tiltak for å sikre norske mobilnett

Sier de vil vurdere mulige tiltak overfor utstyrsleverandører fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Frode Hansen, VG

USA har bannlyst Huawei og ZTE fra sine mobilnett, og nå har også Australia truffet en tilsvarende avgjørelse; de to kinesiske selskapene får ikke være med på utbygging av mobilnett i Australia.

Her til lands er Huawei tungt representert i begge våre to største mobilnett. Både for Telia og Telenor har selskapet vunnet kontraktene for utbygging og modernisering av radiodelene av nettet - altså basestasjonene og kontrollerne som hører til.

Akkurat det er det mange som er skeptiske til.

I Australia tolker en analytiker forbudet som et svar på Kinas lovgiving fra i fjor, der kinesiske seelskaper ble forpliktet til å bidra til landets informasjonsinnsamling.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lufter også en viss skepsis når vi kontakter ham for å spørre om kinesiske leverandører i de norske mobilnettverkene.

Ny sikkerhetslov i 2019

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier de vurderer å stille krav til utstyrsleverandør for mobilnettene fremover. Her fra da NetCom, nå Telia, demonstrerte 1 Gbit/s i vanlige telenett for tre år siden. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Hvordan stiller Samferdselsdepartementet seg til bruk av Huawei eller kinesisk teknologi i viktige deler av norske mobilnett?

– Vi stiller krav i ekomloven om at mobilnettene skal ha «forsvarlig sikkerhet». Begrepet forsvarlig sikkerhet er en rettslig standard som utvikles over tid. Det er mobiltilbyderne, altså Telenor, Telia og Ice som har plikt til å vurdere om egne nett til enhver tid oppfyller kravet om forsvarlig sikkerhet. Nkom fører tilsyn med tilbyderne, forklarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Mobilnettene bærer stadig større samfunnsverdier. De mest kritiske funksjonene er underlagt sikkerhetsloven. Det gjøres jevnlig vurderinger knyttet til hvilke deler av kommunikasjonsnett og tjenester som skal underlegges sikkerhetsloven. I tillegg inneholder sikkerhetsloven leverandørkrav. Ny sikkerhetslov med tilhørende forskrifter skal etter planen tre i kraft fra neste år.

Vurderer krav til utstyrsleverandører

Solvik-Olsen poengterer at de har lagt merke til hvordan de ulike operatørene bygger ut i Norge.

– Vi følger tett med på utviklingen og trusselsituasjonen i Norge. Vi er opptatt av at tilbyderne tar sine vurderinger av sikkerheten i egne nett på det aller største alvor. Vi merker oss at mobiltilbyderen Ice i eget nett i Norge ikke har valgt utstyr fra land som Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

– Som del av arbeidet med den nye sikkerhetsloven vurderer departementet om vi skal tydeliggjøre krav til utstyrsleverandører i den kritiske ekom-infrastrukturen, fortsetter ministeren.

Flere tiltak for norske mobilnett?

– Betyr dette at dere spesifikt vurderer om selskaper som Huawei, og andre fra land uten sikkerhetssamarbeid, skal nektes tilgang på norske telenett?

– Departementet vil vurdere flere mulige tiltak for å sikre norske mobilnett. I dette vil også vurderinger knyttet til utstyr i norske telenett fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med inngå.

– Etter en diskusjon som har pågått gjennom sommeren - ble det nettopp kjent at Australia nekter Huawei og ZTE å levere 5G-utstyr til landet. Er tilliten til Huawei større hos oss enn det vi ser fra USA, og Australia, og i så fall kan dere si noe om vurderingene? Endres de som følge av dette?

– Vi gjør våre egne vurderinger, men følger løpende utviklingen internasjonalt.

annonse