Tek.no

Nyhet

Mobilskatten består

3 Mar 2006 18:12

Helt siden den nye mobilskatten trådde i kraft ved nyttår, har både privatpersoner, yrkesgrupper og politikere protestert mot ordningen. Men finansministeren har ingen planer om å kutte ut mobilskatten.

I slutten av februar gikk politiet og og varslet at de ville nekte å ta med seg vakttelefoner hjem etter kontortid på grunn av den nye skatteordningen. På sikt kan politiets mobilnekt etter kontortid føre til svekket beredskap over hele landet.

Men selv om den nye mobilskatten møter protester landet rundt, har ikke finansminister Kristin Halvorsen planer om å nedlegge ordningen.

- Alt i alt har vi fått et mye bedre skattesystem for telefonhold enn tidligere, sier hun til Dagsavisen.

Hun sier hun har merket seg politiets innvendinger mot den nye loven, men mener i følge Forbruker.no at beredskapsbehovet umulig kan ha vært prioritert i arbeidsavtalen mellom de aktuelle partene.

Du kan lese mer om mobilskatten og hva den betyr for din økonimi, i vår guide "Den nye mobilskatten".

(Kilde: Forbruker.no)

Les også
Uoverkommelige regninger
Les også
Politiet imot mobilskatt
Les også
Den nye mobilskatten
annonse