Til hovedinnhold

Drone-eiere fortviler: Oppdatering satte dronene på bakken

Kristoffer Møllervik, Tek.no

Droneeiere fortviler etter at en oppdatering fra DJI, som er den største droneleverandøren i Norge, har satt de fleste bynære droner i Norge på bakken på ubestemt tid.

Stikkordet her er flyforbud-soner. Dette er lovpålagte begrensede områder som kan settes ved hjelp av såkalte GPS-gjerder og som ingen privatpersoner får fly i. Etter en ny kartoppdatering har slike områder uten varsel lagt seg over svært mange norske byer som Oslo, Drammen, Haugesund, Bergen og Trondheim for å nevne noen.

Ifølge DJIs nye kartdata er Drammen blitt en flyplass og ingen droner får ta av i hele området rundt, som er markert med rød sirkel.

Mange av de nye flyforbudssonene har dukket opp i områder som hverken har flyplass eller andre kritiske installasjoner i nærheten, og strekker seg langt utover bykjernene hvor det kunne tenkes man hadde innført flyforbud av andre årsaker.

Befinner du deg i et området som er omfattet av flyforbud kan ikke droner ta av, og med den siste kartoppdateringen er dermed manges droner i praksis omgjort til mursteiner frem til en fiks er på plass.

Må legge planer på is

En som nå har fått kjenne makten selskaper som DJI har over dronene sine også etter kjøp er Henrik Styve. Han er dronereparatør, men valgte for få uker siden å investerte i en DJI-drone for å bruke profesjonelt på oppdrag straks vårsolen tittet frem. Disse planene ligger nå på is:

Henrik Styve får ikke brukt sin DJI-drone i Haugesund.

– Jeg oppdaterte programvaren i dronen og da var det stopp. Jeg fant ut at nesten
hele Haugesund var blitt en «no fly zone», forteller han til Tek.no.

Styve påpeker at de nye endringene DJI nå har innført ikke er i tråd med norske regler for ubemannet luftfartøy. Han får støtte av UAS Norway, som organiserer profesjonelle dronepiloter i Norge.

UAS Norway: – Har ikke tatt nok hensyn

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen.

Daglig leder i UAS Norway, Anders Martinsen, mener GPS-gjerder i seg selv er et godt virkemiddel for å bidra til høy sikkerhet under flyging. Han er imidlertid kritisk til måten DJI har valgt å fase inn det selskapet kaller Geofencing 2.0:

– DJI har ikke tatt nok hensyn til norsk luftrom. Her har de innført vesentlig strengere luftromsregler enn det som er bestemt av norsk lov og luftfartstilsynet selv.

I dag er reglene slik at du må søke for å få ta av i en flyforbudssone. Innvilgningen må så sendes til DJI, som gir deg en kode som låser opp dronen din i det ønskede området for en viss tid. Her ser imidlertid Martinsen flere utfordringer:

– Med Geofencing 2.0 innføres herreløse «no fly zones». Hvem skal egentlig godkjenne flygingene når en eiendomsmegler skal fly og ta bilder i en begrenset sone i Bergen eller Trondheim, spør han.

Svaret gir nemlig ikke seg selv. Normalt er det luftfartstilsynet som godkjenner flyginger innenfor flyforbudssonene. Nå er det et åpent spørsmål hvem som skal behandle søknader for områder hvor norsk lov ikke setter noen begrensninger.

– Vi i Norge er ikke vant til å måtte søke og vente i tre-fire dager for å få gjøre et oppdrag. Vi gjør det «on the go» og tar ut effekten av mulighetene droner gir med det samme.

– Regjeringen sier at norsk dronetrafikk skal opp og stå. Da kan vi ikke ha aktører som ikke er med på det laget. DJI har vært for raske her, og vi må si fra.

Martinsen stiller et retorisk spørsmål:

– Hva ville norske Tesla-gjort sagt om Tesla hadde sagt at eierne ikke skulle få kjøre raskere enn 60 km/t selv om fartsgrensen på veien var 80 km/t?

DJI jobber med endringer

DJI skriver til Tek.no at de er klar over problemene norske droneeiere nå opplever.

– Informasjon fra et nytt GPS-gjerde-system har gitt flere detaljer og restriksjoner som vi nå er klar over og er i ferd med å justere på. Vi utfører endringer så raskt som teknisk mulig for å la dronepiloter fly i områder med mindre risiko igjen, skriver DJI i en e-post.

De forklarer situasjonene med overgang til nytt system for administrering av GPS-gjerder, noe som skal ha gitt selskapet mer nøyaktig data for å kunne begrense flyområder på en korrekt måte. Dette har imidlertid slått ut feil ved at landingsplasser for helikopter, blant annet på sykehus, har fått status som flyplass fremfor en status som legger beslag på mindre areal.

annonse