Tek.no

Nyhet

Planlegger trådløs, autonom elbillading

Hyundai
6 Jan 2019 10:30

I en ny konseptvideo viser de to bilselskapene Hyundai og Kia frem hvordan de ser for seg at elbillading vil foregå i framtiden.

I stedet for en ladekabel du selv putter i bilen når du har parkert, ser bilselskapene for seg en trådløs ladeløsning som bilen kan kjøre til selv.

Helautomatisert opplevelse

Du skal kunne sende bilen til å lade, og kalle den tilbake etterpå, med ett trykk på mobilen.
Hyundai

Du styrer hele prosessen fra mobilen. Når du er i nærheten av en parkeringshus skal du bare trenge å trykke på en knapp for at bilen kjører til en ledig ladeplass. Du trenger ikke engang å sitte i bilen når dette skjer. Ladingen foregår via en plate på undersiden, som lader bilen trådløst.

Så fort den er ferdigladet flytter bilen seg automatisk til en ledig, vanlig parkeringsplass, slik at andre elbiler kan komme til. Når du vil kjøre igjen trykker du bare på mobilen igjen, så kjører bilen og møter deg.

Du kan se ideen demonstrert i denne konseptvideoen:

Mange forutsetninger

Når bilen er ferdigladet finner den en ledig parkeringsplass selv.
Hyundai

Et system som dette krever naturligvis en rekke nyvinninger innen både infrastruktur, ladeteknologi og selvkjøringsteknologi. Derfor har Hyundai og Kia sagt at de satser på å kommersialisere teknologien «en gang rundt 2025», når elbiler har nådd «autonominivå 4». Se i bunnen av artikkelen for hva dette innebærer.

Men det er ikke bare helt autonome biler som ligger en god bit inn i framtiden, men også effektiv, trådløs lading. I dag er trådløs lading tregere enn vanlig lading, og det er et gap de er nødt til å krympe hvis det skal bli et godt alternativ til dagens ladekabler.

Tesla jobber forøvrig også med en smartere måte å lade på, men da i form av en automatisert ladeslange som kobler seg til bilen på egen hånd.

Hyundai skriver også at elbilen i framtiden vil kontinuerlig snakke med bygningen og andre biler rundt seg mens den kjører. Dette er blant hovedfordelene i den kommende mobilnetteknologien 5G vil legge til rette for.

Fem autonominivåer

De finnes fem forskjellige anerkjente grader av autonomi for førerløse biler, definert av Society of Automotive Engineers (SAE). Denne listen er anerkjent av amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), og brukes ofte for å vurdere hvor langt man har kommet på veien mot helt selvkjørende biler:

Nivå 0 - Ingen automasjon:
Føreren har kontroll på alle funksjoner som styring, bremser og gass.

Nivå 1 - Førerassistanse:
Her kan føreren få begrenset hjelp, slik som cruisecontrol og adaptive cruisecontrol (holder farten men reduserer den om bilen tar igjen andre som holder lavere fart), eller enkle funksjoner for å holde bilen innenfor kjørefeltet (styringsassistanse).

Nivå 2 - Delvis automatisering:
Her kan føreren ta foten fra pedalen og hendene av rattet samtidig gjennom et system for førerstøtte. Systemet holder for eksempel både feltet og avpasser farten, uten at føreren bistår. Føreren må imidlertid være klar til å overta når som helst.

Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter:
Føreren kan her overlate kritiske funksjoner til bilen under bestemte kjøreforhold som motorveier. Føreren må fortsatt være til stede, men trenger ikke overvåke kjøringen på samme måte som for de lavere nivåene.

Nivå 4 - Høy automasjon:
Bilen er nå fullt autonom og vil kunne kjøre selv og ta alle avgjørelser uten førerens hjelp fra start til stopp. Men - kjøringen er begrenset til det som kalles ODD, operational design domain. Det betyr at nivå 4 forutsetter kjøring på veier som er designet for denne type autonomi.

Nivå 5 - Høy automasjon:
Her vil bilen kunne kjøre likt som et menneske, på grusveier uten markeringer, i kryss og alle andre situasjoner bilisten opplever. Det er ingen begrensninger i hvor bilen kan kjøre, såfremt veien eller området er beregnet for bilkjøring. Den amerikanske professoren Bryant Walker Smith, ekspert på førerløse biler, mener en fullt autonom bil i nivå 5 kan være en bil uten ratt.

Byton har sagt at deres elbil vil nå nivå 4 innen 2021 »

annonse

Les også