Til hovedinnhold

Forskere laget «organisk datamaskin» med rottehjerner

Koblet sammen hjernene i nettverk.

vitstudio/Shutterstock.com

Det har lenge vært en kjent sak at forskere har latt seg inspirere av den enorme kompleksiteten til biologiske hjerner når det gjelder å bringe datateknologien videre. Nå er det imidlertid noen som har tatt dette i en litt annen retning, ved å bruke hjerner i stedet for å bare lære av dem.

Nettstedet Business Insider melder nå om et ganske oppsiktsvekkende prosjekt som innebærer å koble sammen dyrehjerner, nærmere bestemt hjernene til rotter og apekatter, i digitale «nettverk».

Omdanner hjernsignaler til datasignaler

Nettverkene kalles «brainets» og innebærer å benytte mikroskopiske kabler operert inn i hjernen, som gjør det mulig å sende informasjon mellom hjernene. Dette skjer ved å omdanne hjernesignaler til digitale datasignaler og omvendt.

I eksperimentet ble det benyttet apekatter og rotter, men det skal også bli mulig å bruke teknologien på mennesker. Foto: Eric Isselee/Shutterstock.com

På denne måten kan hjernene «dele» og synkronisere hjerneaktiviteten på en slik måte at oppgaver utføres langt mer effektivt. I eksperimentet sitt ble rottene og apekattene satt til å løse ulike praktiske problemer, og ved å være koblet til det spesielle nettverket økte prestasjonene til dyrene.

En av oppgavene innebar å bevege en realistisk, virtuell apekatt-arm til et bestemt mål, og nettverket lot apekattene kontrollere ulike deler av bevegelsene, for deretter å koordinere det hele slik at bevegelsen ble fullført.

Kan hjelpe handikappede

Ifølge forskerne kan teknologien, som de selv kaller «organiske datamaskiner», potensielt få mange viktige bruksområder. For eksempel kan den benyttes til å hjelpe pasienter med å bruke robotiske kroppsdeler, ved at pasientens hjerne kan kobles sammen med hjernen til friske personer som kan «lære» pasienten å bevege kroppsdelene.

Det kan også bli mulig å hjelpe mennesker med andre typer nevrologiske lidelser ved hjelp av teknologien. I eksperimentet sitt hadde forskerne altså operert inn elektroder og kabler i hjernene til forsøksdyrene, men på mennesker skal dette visstnok ikke være nødvendig.

Når vi eventuelt får se det hele i praksis gjenstår selvsagt å se.

Google bruker nå hjerne-inspirert teknologi til å gjøre e-post-tjenesten tryggere: Den skal fange opp den mest utspekulerte søppelposten »

annonse