Til hovedinnhold

– Tredoblet hastighet, selv uten 4G

Ny teknologi i 3G-nettet har gitt formidabel effekt, sier Telenors dekningssjef.

Telenor

Ifølge en fersk rapport fra Post- og teletilsynet surfer nordmenn som aldri før på mobiltelefoner og nettbrett, og datatrafikken i første halvår økte med 5,8 millioner gigabyte – 56 prosent.

Les også: Dataeksplosjonen fortsetter

En slik trafikkøkning betyr at mobiloperatørene er nødt til å bygge ut kapasiteten i nettene sine for at alle brukerne skal få en noenlunde OK surfeopplevelse. Mobiloperatørene bygger ut nettene i rekordfart, men selv om det har vært veldig mye fokus på 4G gjøres det også mye for å få høyere fart på 3G-nettet.

– Vi har i løpet av sommeren og ettersommeren økt kapasiteten i 3G-nettet med det som kalles «dual carrier». Dette har gitt en formidabel effekt. For eksempel i Finnmark, hvor vi fra i fjor har økt den opplevde hastigheten til det tredobbelte og mer enn det i enkelte byer, til tross for at databruken her har økt med 70 prosent, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Mobilen.no.

– Vi har vært for ivrige til å snakke om 4G

Amundsen mener både bransjen og media har vært for ivrige til å snakke om 4G hele tiden, i stedet for å heller snakke om mobilt bredbånd på generell basis.

– I Hammerfest målte jeg 16 Mbps på rådhustrappen over 3G-nettet. I Alta lå vi på mellom 10 og 17 Mbps i sentrum, sier Amundsen.

Han mener den oppgraderingen som gjøres i nettene, ikke bare på 4G – men også 3G – er ett av de viktigste grepene de kan gjøre for å gi kundene en god mobil bredbåndsopplevelse. «Dual Carrier» (DC) er en teknologi som støttes av nye smartmobiler, og som gir ekstra kapasitet til 3G – så lenge basestasjonen er bygget ut for det.

– Mange basestasjoner har allerede i dag tre og fire «carrierers», og hele 70 % av vårt 3G-nett er allerede utstyrt med dual carrier, forteller Amundsen.

Men for at dette skal være mulig, må basestasjonen være tilknyttet omverdenen med fiber eller radiolinje med tilnærmet fiberhastighet for å få høy nok hastighet – og det er ikke alltid tilfelle i de mest grisgrendte strøkene i Norge. Flere basestasjoner oppgraderes fortløpende, men Amundsen sier det ikke vil være mulig å få til full hastighet overalt – siden det vil bli altfor kostbart å bygge høyhastighetssamband til alle basestasjoner.

Ikke fornøyd med alt

Amundsen gjennomfører for tiden en av sine mange reiser på kryss og tvers av Norge for å måle dekningen både til Telenor og konkurrentene. Han forteller til Mobilen.no at oppgraderingen av både programvare i basestasjonene og kapasiteten ut til basestasjonene har gitt en kjempeeffekt i distrikts-Norge der de har 3G.

Han innrømmer likevel at de fortsatt har mye ugjort, og at det for eksempel er langt igjen før de har 3G-dekning langs veiene i Nord-Norge.

– Vi har også avdekket ting som ikke er like moro, som bensinstasjoner som bare får 2G og dermed har problemer med å få bankkort-terminalene til å fungere, sier Amundsen.

Også på flere av de mest trafikkerte veiene på østlandet er det utfordringer. Årsaken er at det er mer komplisert å bygge god dekning langs veiene, siden de frekvensene som brukes i dag krever at basestasjonene står forholdsvis tett.

– Når det gjelder veidekning generelt, så er frekvensene vi har i dag så høye at det vil koste skjorta å bygge god veidekning med 2100 og 1800 MHz. Så foreløpig har vi holdt litt igjen på veidekning. Den veidekningen vi har i dag er mer en konsekvens av utbyggingen vi har hatt i byer og tettsteder, sier Amundsen.

For å kunne klare å få god 3G-dekning med basestasjonene såpass langt ifra hverandre, må man ifølge Amundsen ta i bruk 900 MHz-båndet til 3G. Men Telenor har ikke nok frekvenser til at dette er utført i alle byer per i dag.

Les også vår guide: Slik klager du på dårlig dekning »

annonse