Til hovedinnhold

Norge på 16.plass i ny bredbåndsranking

Analyseselskapet Strategy Analytics har laget en ny bredbåndsranking. Der andre rankinger måler kun enkelt-parametre har analyseselskapet målt de ulike landene på fem parametere og vektet resultatet etter hvilken betydning det har.

I denne analysen er det, ikke overraskende, Sør-Korea som kommer ut på toppen. Sørkoreanerne stiller i en egen klasse foran Hong Kong og Nederland.

Sverige ender på 7. plass, Danmark på 8. og Finland på 11. plass. Norge ender på 16. plass med ganske kort vei opp til 10. plassen. Opp til våre skandinaviske naboer er det et godt stykke lenger.

Svar på dårlige målinger
Rankingen er et oppgjør med andre, uegnede tester, i følge selskapet. De viser til målinger som baserer seg på bredbåndsoppkoblinger per innbygger i stedet for bredbåndsoppkoblinger per husholdninger.

- Det er uheldig at så mye av dagens såkalte analyse gjøres på basis av tvilsomme, upassende og noen ganger meningsløse målinger, skriver Ben Piper i rapporten.

Penetrasjon viktigst
Av indikatorene som brukes i rankingen er bredbåndspenetrasjon viktigst (35 prosent), fulgt av hastighet (25 prosent), verdi/mbps (20 prosent), økonomisk overkommelighet (10 prosent) og urbanitet (10 prosent).

Norge skårer dårlig i kategorier som verdi/mbps og hastighet. I følge rapporten koster det svenske bredbåndet en tredjedel av prisen per megabit. Norsk pris per megabit er oppgitt til 14,66 mbps.

Selv på urbanitet skårer Norge bedre enn mange andre land. I følge rankingen bor 77 prosent av norges befolkning i tilstrekkelig nærhet til byer og tettsteder. Målet med denne indikatoren er å utjevne forskjellene mellom land som Hong Kong der 100 prosent bor urbant med mer spredt bebygde steder.

Om urbanitets-indikatoren gir et rettferdig bilde av Norge, når en ser at land som India, Thailand og Kina med høy befolkningstetthet ligger helt i nedre enden av skalaen, kan en jo stille spørsmål ved.

Spår dobling
Strategy Analytics spår at antall bredbåndsforbindelser vil dobles fra 470 millioner oppkoblinger i dag til 1 milliard oppkoblinger i 2015.

Veksten vil først og fremst komme i Asia og stillehavsregionen. Landene i disse områdene, i tillegg til Øst- og sentral-Europa og Latin-Amerika kan forvente vekstrater på 14-15 prosent årlig snittvekst (CAGR). Det er tre ganger så høy veksttakt i forhold til hva selskapet forventer i  Vest-Europa og Nord-Amerika.

Oversikt over noen land:

1. Sør Korea
2. Hong Kong
3. Nederland
4. Litauen
5. Japan
6. Sveits
7. Sverige
8. Danmark

11. Finland
12. Frankrike

15. Tyskland
16. Norge

22. Storbritannia
23. USA

(totalt er 57 land med i rankingen).
Artikkelen er levert av Inside Telecom.

Mer om
annonse