Tek.no

Nyhet

– En pille gir deg superevner på jobb - nesten uten bieffekter

«Smart-dop» kan bli den nye trenden.

Shutterstock

Doping i idrettsmiljøer er et velkjent fenomen, men doping på skole og jobb er et mindre kjent.

Men i det skjulte har det i mange år vært relativt aktiv bruk av forskjellige ADHD-medisiner på enkelte studiesteder. Tanken har vært at medisinene skal hjelpe på konsentrasjon og forbedre hukommelsen.

Tanken på å kunne ta en pille som gjør at du yter bedre både i studier og på jobb er svært fristende - og nå viser en ny stor metaundersøkelse at dette kan være mer enn drømmetenkning.

Får hjernen din til å fungere bedre

Ifølge undersøkelsen publisert i European Neuropsychopharmacology, viser det seg at stoffet modafinil faktisk hjelper deg med å tenke bedre. Stoffet er i utgangspunktet laget for narkolepsi og ADHD.

Forskerne konkluderer med at stoffet gjør deg i stand til å forbedre beslutningsprosesser og planlegging. Til en viss grad kan stoffet også hjelpe deg til å kombinere informasjon på en ny måte og å håndtere nye problemstillinger.

- Det som kommer frem er at jo lenger og mer kompleks en oppgave er, jo mer ser vi at modafinil gir kognitive fordeler, skriver forsker Anne-Katharine Brem til The Atlantic.

I sine konklusjon i rapporten skriver forskerne følgende:

- På enkle oppgaver ser vi at modafinil forbedrer beslutningsprosesser, men bare halvparten av forskningsrapportene viser forbedringer i konsentrasjon, utførelse og læring. Men når vi ser påmer komplekse oppgaver, så ser vi gjennomgående at modafinil sørger for å forbedre fokus, beslutningsprosesser og læring. Samtidig har vi ikke sett noen spesielle bieffekter eller påvirkning av humøret.

De påpeker riktignok at dette er når stoffet brukes i anbefalte doser.

Uklart hvorfor det fungerer

I motsetning til ADHD-medisiner som Ritalin, som har et amfetamin-beslektet virkestoff, vet man ikke nøyaktig hvordan modafinil egentlig fungerer. Stoffet ser ut til å ha en kombinasjonseffekt i hjernen som får hjernen til å jobbe mer effektivt - noe som blant annet skjer ved at det skilles ut mer histamin.

Ifølge Norsk legemiddelhåndbok har stoffet en "ufullstendig kjent virkningsmekanisme", og en påpeker at det har lav påvirkning på dopaminaktiviteten i hjernetet. Oversatt betyr det at avhengighetsrisikoen er lav.

Tror på etisk debatt

Foreløpig må en ha en diagnose for å få tak i medisiner av denne typen, men den gode effekten i kombinasjon med tilsynelatende mangel på bivirkninger, spås å skape en etikkdebatt om slike stoffer bør bli tilgjengelig for flere.

For er det greit å ta legemidler for å fungere bedre på jobb?

Selv om metaforskningen i liten grad fant uheldige bivirkninger av stoffet, er stoffet oppført med bivirkninger som nedsatt appetitt, hodepine, kvalme, hjertebank, indre spenning, opphisselse og agressivitet - gjerne forbigående.

(Kilder: European Neuropsychopharmacology,The Atlantic, Norsk legemiddelhåndbok)

Les mer på Side3:

annonse

Les også