Til hovedinnhold

Barn lærte bedre med brett

Skal ha forbedret resultatene betraktelig etter at de tok i bruk en ny læringsmetode på nettbrett.

Shutterstock

5000 elever ved Sollentuna barneskole i Sverige har de siste årene måttet lære seg å skrive direkte på nettbrett istedenfor med penn og papir.

Dette har ifølge Computer Sweden vært meget suksessfullt.

Ifølge den svenske avisen skal elevene i førsteklasse ha forbedret både lese- og skriveferdigheter, mens elevene i tredjeklassen skal ha fått betraktelig bedre resultater enn de som ble undervist på den tradisjonelle måten.

På de nasjonale prøvene i svensk og matematikk skal elevene i pilotprosjektet hatt en forbedring tilsvarende 20 prosentenheter, og skillet mellom guttene og jentenes resultat skal ha blitt betydelig mindre.

Delte dokumenter

Det er likevel ikke nettbrettet som skal ha æren for de gode resultatene, men metoden.

Metoden som brukes i Sollentuna kalles å «skrive seg til lærende» og går ut på at barna kun skriver i delte dokumenter. På denne måten skal både lærere og klassekamerater kunne gå inn i hverandres dokumenter og komme med feedback underveis.

Skoleutvikleren og forskeren Annika Agelii Genlott ved Örebro universitet er meget positiv til prosjektet.

– Det er veldig spennende for dem og det gjør også at de blir nøye på at det skal være rett innen de leverer fra seg sluttversjonen. De forbedrer og jobber med tekstene – vi kan til og med se at de går inn hjemmefra og leser og kobler seg opp mot klassekameratene sine, forteller Genlott til den svenske avisen.

Andre positive effekter skal være at tekstene elevene leverer fra seg er lengre, og at elevene skal ha blitt bedre i grammatikk. Genlott forteller at flere i førsteklassen også skal ha klart kunnskapskravene beregnet for elever i tredjetrinnet.

Genlott forteller at hun tror at «nøkkelen til fremgang er den skriftlige kontinuerlige oppkoblingen som skjer i realtid mellom elevene».

Nettbrett til skolebruk må tåle mer enn vanlige nettbrett:
– Standardprodukter tåler ikke så røff behandling » (Cw.no)

Vil lære barna å kode:
Samsung inn som samarbeidspartner i organisasjonen Lær Kidsa Koding » (Cw.no)

annonse