Tek.no

Nyhet

Post- og teletilsynet: Lite imponert over Telenor

– Du fikser ikke bilen mens du kjører i 110 kilometer i timen på motorveien.

Post- og teletilsynet
4 Nov 2014 17:01

– Utfall i nettet er ikke uvanlig, og noe en må regne med fra tid til annen. Men så store utfall som det Telenor hadde på torsdag bør ikke forekomme.

Det sier direktør i Post- og teletilsynet (PT), Torstein Olsen til Tek.no, etter at Telenor presterte å slette kundedatabasen sin under det som skulle være en enkel rutineoppdatering. Nå har PT gitt Telenor en frist til 10. november på å legge frem en rapport der de forklarer hvordan en slik feil kunne skje. Når rapporten foreligger vil PT vurdere om det er behov for å iverksette tiltak for å få Telenor og andre operatører til å styrke rutinene.

Småfiksing er hyppigste årsak til feil

PT påpekte i sin halvårsrapport at det nettopp er denne type hendelser med planlagt vedlikehold og oppdateringer som oftest setter mobilnettene ut av spill. Olsen sier at PT vil undersøke hvilke risiko- og sårbarhetsanalyser de store operatørene har gjennomført, og hvilke tiltak de planlegger som følge av dette.

– Jeg leser i media at Telenor sier dette var en mindre oppdatering, og at de ikke trodde at det kunne skje noe. Men man skal ikke tro det, man skal liksom vite det, sier Olsen.

Han er glad for at Telenor viser ydmykhet og setter ned en ekspertgruppe som skal se enda en gang på disse enkle oppdateringene, som faktisk medførte et kjempeutfall.

– Det er jo litt betenkelig, for å moderere språkbruken litt, at dette skjer gang på gang. Vi vet jo at det er et kontinuerlig behov for slike oppgraderinger, sier Olsen.

Telenors Informasjonssjef, Anders Krokan, ser litt annerledes på det.

Informasjonssjef i Telenor, Anders Krokan, mener PT-direktøren tar feil når han sier at slike problemer skjer gang på gang.

– Vi tar til etterretning den kritikken som PT fremmer på at det skjedde en feil i mobilnettet, men det er ikke riktig at denne typen feil skjer «gang på gang» som PT-direktøren hevder. Telenor jobber nå målrettet mot å forhindre at lignende feil skjer igjen, og vi iverksetter konkrete tiltak i nettet for å hindre at feil får så store konsekvenser som vi opplevde på torsdag, sier Krokan, og trekker frem disse tiltakene:

  • Å vurdere prosesser og rutiner knyttet til det aktuelle systemet. Her er det allerede iverksatt endringer i rutinene.
  • Å vurdere prosesser og rutiner knyttet til endringer i sentrale nettelementer.
  • Å vurdere sikkerhetsmekanismer som kan redusere eller fjerne risiko for feil.

Fulgte ikke godt nok med på om det skjedde noe

Olsen sier han forstår hvordan sjefen for Telenor Mobil, Berit Svendsen, kan sammenligne slike oppdateringer med å drive service på en bil som er i fart.

– Men skulle jeg gjort service på en bil mens den kjørte, så ville jeg i alle fall ikke gjort det mens den gikk på motorveien i 110 kilometer i timen. Jeg ville ventet til jeg kom til en 30-sone. Hvorfor kunne ikke Telenor gjøre dette midt på natta når det er lite trafikk, spør Olsen.

Ifølge Olsen har Telenor god beredskap ved oppdateringer der de mener det er grunn til å frykte at noe kan gå galt. Da overvåkes nettet nøye, så de kan sette på bremsene og rulle tilbake ved behov. Nå hadde de ikke grunn til å tro at det skulle skje noe, og Olsen sier han hadde inntrykk av at de ikke satt og fulgte med på hva som skjedde.

Prioriterte nummer ble også rammet

I en pressemelding hevder Telenor at systemet for abonnenter med prioriterte nummer fungerte etter hensikten, men ifølge Olsen er dette ikke riktig.

– Nei, det stemmer ikke. Når det sentrale kunderegisteret til Telenor er nede, så kan man heller ikke identifisere prioriterte nummer. Da faller den tjenesten bort også.

Formålet med prioritetsordningen er å gi brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene i krisesituasjoner.

– Nasjonal gjesting for prioriterte nummer fungerer når nettet ditt er nede, men når kundedatabasen ikke virker, så virker heller ikke nasjonal gjesting, sier Olsen. Han sier PT vil drøfte om operatørene kan ha systemer med oversikt over hverandres prioriterte abonnenter, slik at tjenesten kan virke også når kundebasen hos en av operatørene er nede.

– Vi følger myndighetenes spesifikasjoner

Krokan sier det er viktig for Telenor å få frem er at det ikke er en teknisk funksjonalitet i prioritetsabonnementet som muliggjør nasjonal gjesting når nettet er nede, verken hos Telenor eller andre operatører i Norge.

– Det betyr at prioritetsabonnement – etter spesifikasjon fra myndighetene – ikke virker når nettet er nede. Dette ble også bekreftet av Post- og teletilsynet i dagens utgave av Dagens Næringsliv, sier Krokan.

Også i vår hadde Telenor problemer. Da ble nødnumrene rammet.

Les også
Stortinget vil selge en solid bit av Telenor
Les også
Derfor var 3 millioner nordmenn uten telefon
Les også
– La private ta seg av Telepriser
Les også
Disse plassene vant 4G-dekning
Les også
Get kan bli Norges nye mobiloperatør
Les også
Det store dekningsløftet
Les også
Norges største test av mobilt bredbånd: Her får du raskest 4G-surfing med mobilen
annonse

Les også