Åpent møte om Datalagringsdirektivet

Bilde: iStock

Datalagringsdirektivet.no er et nettsted med mye informasjon rundt et EU-direktiv som medfører logging av all elektronisk trafikk. Les for øvrig vår kommentar om direktivet.

Tanken bak nettstedet er å gjøre folk oppmerksomme på direktivet, og hva det i realiteten vil medføre. Som et ledd i denne informasjonsgivningen arrangerer personene bak nettstedet nå et åpent informasjonsmøte.

På møtet vil det være en presentasjon og foredrag av Leif T. Aanensen fra Datatilsynet, samt en kommentar ved Per Inge Østmoen fra Elektronisk Forpost Norge (EFN).

Fredag 7. mars

Videre byr møtet også på en kommentar fra Thomas Mathiesen, professor i rettssosiologi. Informasjonsmøtet vil finne sted på Kampen Bydelshus i Oslo, fredag den 7. mars kl. 17.00 til 19.00.

Hardware.no vil være tilstede på møtet, og bringer et referat over de mest interessante punktene.

(Kilde: Datalagringsdirektivet.no)

Les også
Høyre sier ja til DLD
Les også
Sverige tillater overvåking
Les også
– Loggføring bør ikke innføres
Les også
1984 ligger ikke langt i fremtiden
Les også
Info om Datalagringsdirektivet
Les også
Storebror ser deg
Les også
Norsk program sniffer SSL-trafikk
Les også
EU vil overvåke alt
Les også
TV2 ignorerer Datatilsynet
annonse