Til hovedinnhold

Datalagringforskriften er kunngjort

Vi er ett solid skritt nærmere datalagringsdirektivet.

Forskrift om lagringsplikt for bestemte data og om tilrettelegging av disse data – kanskje bedre kjent som datalagringsforskriften, har nå blitt tatt inn i lovverket.

Den kan skues i sin helhet på Lovdata.no.

Forskriften ble først offentliggjort av Post- og teletilsynet 26. april i år, men har altså ikke vært kunngjort som en del av loven før i dag.

Forskrift, ikke direktiv

Datalagringsforskriften presiserer og utdyper kravene til datalagring som følger Stortingets vedtak om iverksetting av datalagringsdirektivet i april 2011 – herunder hvilke data som er lagringspliktige og hvem som skal lagre de forskjellige dataene. Den setter altså rammer rundt det rent praktiske ved lagring av data.

Les også: – Det danske datalagringsdirektivet er fullstendig ubrukelig

Det er viktig å merke seg at denne forskriften ikke betyr at selve datalagringsdirektivet (DLD) er innført sånn over natten, men det er jo en viktig milepæl på veien dit. DLD er blitt utsatt en rekke ganger, blant annet fordi det har vært mye krangling om hvem som skal betale for gildet. Og før utredningen rundt detaljene i økonomien kan starte, måtte altså denne datalagringsforskriften på plass.

Med andre ord er vi nå et solid skritt nærmere loggføringen av all digital kommunikasjon her til lands.

Dette skal loggføres

Forskriften har en liste over hva som skal loggføres. For det første snakker vi her om brukeridentiteten på vedkommende som sitter bak datamaskinen. Videre skal IP-adressen på plass, samt brukerens navn og adresse på det aktuelle tidspunktet.

Tidspunktet og dato for både pålogging og avlogging av Internett-tjenesten skal også logges.

Redd for å bli sett?
Slik blir du helt anonym på nettet >>>

Les også
Ny regjering kan få DLD skrotet i Norge
Les også
Fra i dag er det utrygt å piratkopiere i Norge
Les også
Internettkafeer forbudt i Ohio
Les også
Datalagringsdirektivet vil koste nesten en halv milliard – det første året
Les også
Slik blir du helt anonym på nettet
Les også
Snart kommer filmen om norsk datalagring
Les også
– Datalagringsdirektivet er fullstendig ubrukelig
Les også
Ingen vet når DLD kommer
Les også
Datalagringsdirektivet er vedtatt
annonse