Til hovedinnhold

Fare for hørselsskade bekreftet

Det kan oppstå gnistutladning i øretelefoner om ledingen kommer bort i en tv-skjerm. Dette kan igjen føre til hørselsskade, viser en undersøkelse fra fysisk institutt ved Universitet i Oslo.
Forklaring på hørselstap
Ei 15 år gammel jente mistet hørselen på det ene øret da ledningen fra MP3-spilleren hennes kom borti en TV tidligere i år. Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo har på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forsøkt å finne forklaringen på fenomenet.
Institutt gjennomførte ett testforsøk med volumkontrollen satt til et minimum. Ørepluggen var i øret, men var med vilje ikke satt helt på plass, MP3-spilleren var i lomma, og ledningen hang løst mellom disse punktene. Forsøkspersonen lot så ledningen slenge borti TV-skjermen til en gammeldags TV som stod på.
- Resultatet var meget ubehagelig. Det gikk nå gnister mellom øreplugg og øret, og det er klart at det er rikelig med smertefølere i denne delen av øret. "Stikkene" som føltes ved gnistutladningene var mer ubehagelig enn om gnistene slår ut fra fingertuppene. I tillegg kom en litt ubestemmelig lyd-følelse som det var vanskelig å vurdere lydstyrken på (fordi smerten fra gnisten var mest dominerende). I tillegg var det en rar nummenhetsfølelse inne i øret etterpå som varte noen få minutter, kan vi lese i rapporten.
Elektrostatisk utladning
Undersøkelsen viser at det ved TV-apparater med vanlig billedrør kan skje en elektrostatisk utladning som ledes inn i øret, dersom ledningen fra øretelefonene kommer borti skjermen. Dette gjelder ikke bare MP3-spillere, men alt utstyr der man bruker øretelefoner plassert inni øret. Radioer, CD-spillere og mobiltelefoner er eksempler på dette. Det bør derfor vises stor forsiktighet ved bruk av slikt utstyr nær TV-apparater med vanlig billedrør som er slått på, viser rapporten fra UiO.
Rapporten antyder at det teoretisk synes som om at hørselskader kan skje selv om MP3-spilleren er avskrudd. Lydnivået i ørepluggene er ikke avgjørende. Ørepluggen bør ikke slutte tett til øret, og luften mellom øreplugg og trommehinna bør ikke være effektivt avstengt fra lufta omkring.
Med nyere flatskjermer (plasma- og LCD skjermer) oppstår ikke problemet.

Mer om
annonse