Til hovedinnhold

Taiwan vil ikke selge prosessorer som er raskere enn 25 MHz til Russland

I praksis et eksportforbud for alt som er brukelig.

Russlands opptrappede krigføring mot Ukraina har ført til omfattende boikott og eksportforbud. Nå har myndighetene i Taiwan gått ut med en ny liste over prosessorteknologi som ikke kan selges og eksporteres til Russland og Belarus (Hviterussland), melder DigiTimes (via The Register).

Listen inkluderer blant annet en maksimal klokkefrekvens på 25 Megahertz. Dette er spesifikasjoner vi kjenner igjen fra datamaskiner fra 80- og tidlig 90-tall.

Taiwan er uten tvil den virkelig store «teknologisentralen» i Asia og blant annet hjemstedet til TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC er en av verdens største prosessorprodusenter og lager prosessorer for blant annet AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell og Nvidia.

Med en voksende etterspørsel verden rundt for mikrobrikker og prosessorer laget av nettopp TSMC, vil det bli vanskelig for Russland å få tak i teknologien de trenger.

Helt på 80-tallsnivå

Intel i386DX på 25 MHz.

Hvis du prøver å finne en prosessor med klokkefrekvens på 25 Megahertz må vi godt tilbake på 80-tallet for å finne noe med såpass beskjeden hastighet – en Intel i386 eller tilsvarende.

Skulle vi heller sett på FLOPS kan vi nevne at Nintendo 3DS er listet til å ha en regnekraft på 4,8 GFLOPS, men ARM-prosessorene i den konsollen har uansett for høy klokkefrekvens, så det ville jo ikke gått.

Nå har vi uansett ikke for god kjennskap til russisk våpenindustri, men trolig vil det være behov for litt heftigere datakraft enn slikt når vi tenker på relativt moderne våpensystemer.

I tillegg vil selvfølgelig det sivile samfunnet lide under de samme restriksjonene, noe som rammer både vanlige folk og ikke minst næringslivet.

Satser på russisk teknologi

For å unngå en situasjon som denne har Russland for øvrig også satset på å lage sine egne prosessorer kalt Elbrus, men disse egner seg visstnok dårlig til det meste.

Derfor må landet nå satse på å få prosessorer fra andre steder – enten det dreier seg om å smugle, hente fra sivile eller bruke det man kan finne i forskjellige husholdningsmaskiner. Alternativet er å benytte eldre våpen til den russiske krigsmaskinen.

annonse