Utvider teknologisamarbeid basert på Cell


Cell-prosessoren grunnlaget for videre samarbeid

Sony, Toshiba og IBM har de siste årene hatt et tett samarbeid rundt utviklingen av Cell-prosessoren samt SOI (90- og 65 nm).

De tre selskapene utvider nå teknologisamarbeidet ved å bygge videre på Cell-konseptet og skal blant annet utvikle en produksjonsteknikk på 32 nm.

Resultatet av samarbeidet er naturligvis noe samtlige av de tre selskapene vil utnytte i egen produksjon. Selve forskningsbiten vil bli utført i et av IBMs utviklingssentere.

Toshiba og Sony har allerede et samarbeid på 45 nm teknikk der målet var at denne skulle være klar i løpet av 2005. Status på dette prosjektet er foreløpig ukjent.

(Kilde: Internetnews, The Register)

Les også
Superdatamaskin på PlayStation-prosessorer
Les også
Ny generasjon BladeCenter
Les også
IBM kjøper CIMS Lab
Les også
Oracle, Sun knytter tettere bånd
Les også
Tettere samarbeid mellom IBM og RH, Novell
annonse