Tek.no

Nyhet

Advokat om Ampera-e: – Ikke godta den nye prisen uten videre

Og Opel Norge sier det ikke vil være uventet om noen ønsker å ta prisøkningen til retten.

Benoit Tessier/Reuters/NTB scanpix
6 Nov 2017 17:13

I dag ble det kjent at Opel legger på 45 000 kroner på prisen for Ampera-e til alle kunder som mottar en 2018-utgave av bilen. Det vil i hovedsak være biler produsert etter desember 2017.

Det gjelder også de som har signert kontrakt.

Dette har naturligvis ikke falt i god jord hos Ampera-e-kjøperne, men ett spørsmål har utkrystallisert seg: Har Opel sitt på det rene juridisk når de vil endre allerede inngåtte kontrakter på denne måten?

– Se på kontraktene

Advokat Snorre Kristiansen i Advokatfirmaet Nidaros mener det han har sett av Ampera-e-kontraktene tyder på at kundene kan ha en god sak om de vil bestride prisøkningen.
Advokatfirmaet Nidaros

Advokat Snorre Kristiansen i Advokatfirmaet Nidaros, som gir advokatbistand til Falck-medlemmer, sier kontraktene de har sett ikke tyder på at Opel uten videre kan gjøre dette mot kjøperne, og at kundene derfor i noen tilfeller vil kunne bestride prisøkningen.

– Det er potensielt like mange kontrakter som det er kjøpere, så man kan selvfølgelig ikke konkludere på vegne av alle sammen. Ut fra den kjennskapen vi har til de aktuelle kontraktene, vil vi anbefale kundene ikke uten videre å hoppe på muligheten til å heve kjøpet, sier Kristiansen.

Han peker på man får en veldig gunstig bil til en gunstig pris med den opprinnelige prisen, og anbefaler at kundene tar en kikk på kontrakten sin og eventuelt tar kontakt med advokater i NAF, Falck eller andre med kjennskap på området om de er usikre.

– Av erfaring har imidlertid bilforhandlere en hovedkontrakt med tilleggsvilkår og nye tilleggsvilkår til tilleggsvilkårene. «Se for øvrig tilleggsvilkår» er en standardformulering, og så er det gjerne slik at kundene aldri har sett dem, men likevel signert for at de har gjort det, sier Kristiansen.

Han mener det er veldig interessant å merke seg at Opel selv ikke er noen kontraktspart her, men at en eventuell tvist vil stå mellom kjøperne og den enkelte forhandler.

Opel varslet i dag at prisen kundene må ut med for Ampera-e øker med 45 000 kroner. Se på kontrakten din, anbefaler advokat.
Hanne Hattrem, VG

– Hvis kjøperne vinner frem, men Opel justerer opp prisen til forhandler, hvem skal bære tapet? Det kan fort bli forhandlerne. Det er i alle fall en hel rekke rettslige spørsmål man umiddelbart tenker på.

Mange kontrakter har forbehold

Seniorrådgiver i forbrukeravdelingen i NAF, Janne Pedersen, sier til tek.no at spørsmålet om prisøkningen er bindende for kjøper avhenger fullt og helt av hvor tydelige forbehold det er gjort i kontraktene.

Hun sier de har fått inn én kontrakt i dag, og den inneholder et svært tydelig forbehold om at prisen som er oppgitt er et estimat, og dermed kan endres.

– Basert på en slik kontrakt vil forhandlerne kunne øke prisen ut til kunden, og er ikke forpliktet til å levere til den estimerte prisen. Kunden vil selvfølgelig ha anledning til å trekke seg i et slikt tilfelle, sier Pedersen, som presiserer at det er umulig for dem å uttale seg konkret i saken før de har fått sett nærmere på Ampera-e-kontraktene.

– Men vi kjenner til at de fleste Opel-forhandlerne bruker en standardkontrakt der de tar forbehold om prisøkning som følge av endret pris fra produsentens side. Dette forbeholdet gjør at kjøperne her neppe kan kreve å fastholde kjøpet til den opprinnelige prisen. Selv om vi på generelt grunnlag vil si at vi synes dette forbeholdet er svært vidtrekkende og noe uheldig sett fra et forbrukerperspektiv.

– Hva hvis det ikke er tatt tilstrekkelige forbehold i kontrakten, hvilke rettigheter har kundene da?

– Hvis du har satt en kjøpesum på en bindende avtale, så vil utgangspunktet være at forhandleren er bundet av dette. Hvis det skjer ting som forhandleren overhodet ikke har kontroll over, slik som avgiftsøkninger og liknende, vil det gjøre at de kan øke prisen. Et eierskifte vil normalt ikke gi forhandlerne anledning til å fragå det som i utgangspunktet er en bindende avtale. Men samtidig kan eierskiftet gjøre at produksjonsprisen øker, og da kommer det nevnte forbeholdet om økt pris fra produsenten inn.

PR-sjef Stein Pettersen i Opel sier de har full forståelse for at kundene er sinte og frustrerte i dag.
Nils Bjåland/VG

Forventer at noen vil ta det til retten

PR-sjef Stein Pettersen i Opel Norge sier det er vanskelig for ham å uttale seg om kontraktene, all den tid de inngås mellom kunde og forhandler, ikke kunde og Opel.

– Så vidt jeg kjenner bruker de i stor grad NBF sin standardkontrakt, der det er en del betingelser knyttet til eventuelle prisøkninger. Når det er sagt, så kommer vi til å stå ved alle våre juridiske forpliktelser. Vi prøver ikke å lure oss unna eller unngå å følge norsk lov.

Pettersen sier det ikke vil være uventet om noen ønsker å teste lovligheten i prisøkningen i retten.

– Det er nok en naturlig reaksjon når man får presentert noe slikt som dette, men samtidig har også vi selvfølgelig sett på det juridiske knyttet til dette, så vi er åpenbart ikke helt i mørket her.

– Hva vil du si til dem som har bestilt Opel Ampera-e og fikk beskjed om prisøkningen i dag?

– Jeg vil si at vi ikke har noen problemer med å forstå at de er både sinna, skuffa, frustrerte og alle andre følelser det er naturlig at dukker opp i en slik situasjon som denne. Vi har gjort alt vi kan for å hjelpe både forhandlere og kunder, men har dessverre ikke nådd frem. Det har rett og slett ikke vært mulig å komme til noen bedre løsning.

«Et tveegget sverd»

Etter at General Motors solgte Opel til Groupe PSA, har samtidig betingelsene for produksjon av bilen endret seg, og det er sannsynlig at GM ikke ønsker å konkurrere med seg selv, ettersom de selv markedsfører bilen som Chevrolet Bolt i USA. Det er det som gjør at Opel Norge i dag går ut med prisøkning .
GEOFF ROBINS/AFP/NTB scanpix

– Opel Ampera-e virket i starten nærmest som en drøm for Opel. Er den i ferd med å bli til et mareritt?

– Det er et tveegget sverd. Hvis du snakker med noen av de rundt 1000 kundene som har fått utlevert en Ampera-e i dag, har de jo fått en bil som overpresterer på ganske mange områder, og sånn sett vil jeg si at dette fortsatt er en viktig bil for Opel.

– Vi skulle gjerne hatt mange flere biler, og på den måten sett at det ikke ble så mye støy og frustrasjon rundt et ellers såpass vellykket produkt, sier Pettersen.

Han peker på at de «tross alt» kommer til å levere ganske stort antall biler for dem i løpet av 2017 og to år frem i tid, og at kundene i alle fall har fått svar på et spørsmål de har ventet på: Når bilen deres går inn i produksjon.

– Kundene som har bestilt de siste månedene mangler vi fortsatt produksjonstildeling på enda, men jeg tror vi ligger et sted rundt 70-80 prosent av kundene som nå har fått beskjed om når bilen deres blir produsert.

Han sier det helt sikkert vil være noen som sier opp kontrakten sin i sinne, men at man må gi det noen dager eller uker før man virkelig ser hva som blir konsekvensen av prisøkningen.

– Jeg tror nok fortsatt en del kunder, når de har satt seg ned og sett på konkurransesituasjonen og regna litt på det, kanskje likevel velger å stå i kontrakten, selv om prisen har blitt en annen, sier Pettersen.

Opel Ampera-e er på mange måter en direkte konkurrent til Tesla Model 3:
Her er det vi lærte om Teslas «billig-bil» etter lanseringen »

annonse

Les også