Til hovedinnhold

Hackerangrepet mot Sony kan ha kostet 700 millioner kroner

Innbruddet påførte selskapet enorme kostnader.

Jerome Kundrotas/Shutterstock.com

I slutten av november kunne vi melde at Sonys filmavdeling, Sony Pictures, hadde blitt utsatt for et alvorlig hackerangrep som satte hele datasystemet fullstendig ut av spill i en periode. Angrepet skal ha blitt utført i samarbeidet med ansatte i selskapet, og skal dessuten ha ført til at flere av studioets nye filmer kom på avveie.

Sony selv har ikke kommet med noen offisielle uttalelser om omfanget av kostnadene selskapet har blitt påført som følge av angrepet, men som nyhetsbyrået Reuters melder har eksperter med erfaring fra tilsvarende innbrudd nå kommet med noen estimater.

Kan koste 700 millioner kroner

Den fremtredende organisasjonen Center for Strategic and International Studies (CSIS), som blant annet jobber med globale sikkerhetsutfordringer, antar at den totale prisen for Sony vil ligge på rundt 100 millioner dollar, altså over 700 millioner kroner. Det er med andre ord ikke snakk om småpenger.

Denne summen omfatter da både etterforskning rundt hendelsen, reparasjoner, eventuelle nye utstyrsinnkjøp, tiltak for å forhindre nye angrep og ikke minst produktivitetstap som følge av at datasystemet ble slått ut og gjorde det umulig for de ansatte å utføre arbeid i en periode.

En annen ekspert, som tidligere jobbet som påtaleadvokat i saker relatert til datakriminalitet, anslo Sonys kostnader til rundt 70 millioner dollar, eller rundt 500 millioner kroner.

Indirekte kostnader kan også bli store

Angrepet kan imidlertid også ha indirekte kostnader som er svært vanskelige å anslå, men som i verste fall kan bli meget store. Dette er kostnader knyttet til hackernes lekking av interne dokumenter som omfatter blant annet kontrakter og markedsstrategier.

Slik informasjon kan gi Sonys konkurrenter fordeler, og dessuten kan det føre til at folk trekker seg fra kontrakter fordi de er bekymret for at sikkerheten deres ikke blir godt nok ivaretatt hos selskapet.

Det totale, økonomiske skadeomfanget har man imidlertid ennå ikke et komplett bilde av. Sony jobber nå med å kartlegge omfanget, og ifølge CSIS tar det i de fleste tilfeller minst seks måneder fra et angrep finner sted til man har en god oversikt over de økonomiske konsekvensene.

Sony har blitt utsatt for flere angrep: PlayStation Store ble nylig slått ut etter nytt hackerangrep »

annonse