Til hovedinnhold

– Nordmenn trenger ikke bredbånd på 50 Mbit/s

Fellesskapet
bør ikke betale for at noen få vil laste ned film og drive ulovlig
fildeling i stor skala, mener teleanalytiker Tore Aarønæs.

Debatten om bredbåndsutbyggningen bare forsetter, og nå kaster Norsk Telecom seg inn i debatten. I en nylig utgitt rapport settes det flere spørsmålstegn ved utviklingen.

Det er ingen tvil om at utbygningen av fibernett her til lands koster mange penger. Regnskapstallene så langt viser at fiberbransjen har tapt store penger. Ifølge rapporten er mesteparten av dette tilnærme offentlige kroner, siden disse stammer fra ulike offentlig eide kraftselskaper. Bransjen på sin side hevder at dette er vel anvendte penger som tjenes inn på sikt.

En rekke bredbåndsaktører argumenterer blant annet for 50 Mbit/s som et siktemål, men dette synes Tore Aarønæs, daglig leder Norsk Telecom, at skurrer.

– Analysen viser at det er få nyttetjenester som krever særlig mer enn 10 Mbit/s – både i bedrifts- og privatmarkedet. Blir det riktig å bruke fellesskapets midler til å bygge ut for enkeltpersoners underholdningsbehov?

God dekning i forhold til behov allerede

Det viser seg at nesten 30 prosent av norske husstander fremdeles ikke har fast bredbånd i det hele tatt. Samtidig har rundt 70 prosent av alle husstander tilgang til ytelser på over 25 Mbit/s. Rapporten viser likevel at det er under 10 prosent av befolkningen som har anskaffet seg slik kapasitet.

Norge ligger også godt an i forhold til EUs bredbåndsmål, også kjent som Digital Agenda. Målene skal være på plass innen 2020, og allerede nå har Norge greid elleve av tolv mål. Det eneste som mangler er en bedre tilgang på nettforbindelser på over 100 Mbit/s. Man måler ikke snittbruk i Norge på bredbåndstjenester, men ifølge rapporten ligger denne trolig på rundt 6 Mbit/s for private koblinger og 4 Mbit/s for bedriftslinjer.

(Kilder: Dagens IT og Norsk Telecom)

annonse