Til hovedinnhold

Personnummeret ditt knekkes på 15 minutter

Det som på folkemunnet kalles personnummeret er et 11-sifret nummer som alle norske borgere har som egentlig heter fødselsnummeret. 

Det er ikke formelt ansett som en hemmelig personopplysning, men kan likevel brukes til identitetstyveri fordi det misbrukes i en rekke sammenhenger. Det er ikke bra, for fødselsdato og kjønn er faktisk alt en trenger for å enkelt finne det komplette fødselsnummeret. 

 Fødselsnummeret består av seks sifre som angir fødselsdato, og fem sifre som formelt er personnummeret. 

Er du født 12. mai 1980 vil for eksempel fødselsnummeret ditt ha formen:

120580XXXXX

Å gjette seg til det femsifrede personnummeret er ingen enkel oppgave, men det er heller ikke nødvendig. Nummeret har nemlig en svært slavisk oppbygning.

Et av de tre første sifrene angir om hvorvidt du er mann eller kvinne - og for de aller fleste nålevende norskfødte personer begynner personnummeret med tallene 0-5.

De to siste sifrene er såkalte kontrollsiffer, og regnes ut basert på de andre sifrene. Hvordan disse regnes ut er kjent informasjon, og det finnes egne nettsider som har som eneste funksjon å regne ut de to siste sifrene i personnummeret basert på de 9 første sifrene.

Det finnes også nettsider som lister opp alle gyldige personnummer på en hvilken som helst dato i historien.

Reelt nesten 210 muligheter
Med det som utgangspunkt så finnes det teoretisk 250 mulige gyldige personnummer per kjønn per fødselsdag (men i praksis rundt 210) - og en kan enkelt teste om et fødselsnummer er i bruk, og hvem det tilhører, på blant annet flere nettbutikker med dårlig sikkerhet.

- Med det som grunnlag er det en rundt 15 minutters jobb å sette seg ned med å prøve og feile på en nettside fram til du finner det faktiske personnummeret til personen du leter etter. I snitt trenger en å prøve drøyt 100 forsøk før du til slutt får bekreftet rett personnummer, har en ekspert fortalt til Nettavisen.

I den prosessen kan du komme over gyldige personnummer til flere andre som er født på samme dag.

Teknofil har selv brukt hjemmesidene til en norsk operatør til å sjekke mulig personnumre opp mot en person vi kjente fødselsdatoen på. Etter rundt 15 minutter var vi kommet til ca det 80. tallet i rekken, og fikk da endelig beskjed om at bestillingen var vellykket og at adresse og fødselsnummer matchet. Dermed hadde vi et verifisert personnummer.

Les mer: Slik stjal vi Linns identitet

Enkel vei videre til identitetstyveri
De siste årene har det blitt stadig færre ting en kan gjøre bare ved hjelp av et personnummer. Blant annet er det ikke lenger mulig å gjennomføre midlertidig adresseendring, som var en favoritt blant identitetstyver.

Eksperten Nettavisen har snakket med forteller at det likevel er en enkel jobb å få tak i et av de viktigste dokumentene som kan benyttes til videre identitetstyveri bare ved hjelp av det komplette fødselsnummeret.

Les også: 5 tegn på at du blir ID-svindlet

Mer om
annonse