Til hovedinnhold

Nkom: Chili får fortsette med fri data, men må åpne for datadeling

Selskapet sier de skal ta en tenkepause i helgen.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har kommet frem til at Chilimobils Fri Data-abonnement er i strid med reglene om nettnøytralitet, men at det er greit å begrense abonnementet til «personlig bruk», slik Chilimobil gjør.

Nkom skriver i et brev til Chilimobil at de anser at det er «hensiktsmessig» å kunne sette en begrensning på at abonnementet kun kan benyttes til personlig bruk, men at det er et brudd på nettnøytralitetsregelverket å ha et forbud mot datadeling til egne enheter. De mener også det er et brudd å forby bruk av SIM-kort på andre enheter enn egen mobiltelefon.

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill konstaterer at de får medhold i at det er lov å tilby abonnement som er begrenset til «personlig bruk», men de må likevel åpne for datadeling med egne enheter. Bilde: Chilimobil

Chilimobil-sjef Lars Ryen Mill sier til Tek.no at avgjørelsen betyr at Fri Data kommer til å bestå. Chili var tidlig ute med å presisere at et eventuelt pålegg fra Nkom ville kunne føre til at de la ned abonnementet.

– Chilimobil har fått medhold i det viktigste prinsippet i vilkårene på abonnementet «Chili Fri Data». Tjenesten kan fortsatt begrenses til personlig bruk. Dette betyr at vi kommer til å fortsette med Fri Data, sier Mill.

1000 gigabyte i måneden

Nkom varslet allerede i slutten av juni at de ville se nærmere på abonnementet, som nærmest har sendt sjokkbølger gjennom det norske mobilmarkedet. Selskapet tar nemlig 399 kroner i måneden for «fri data», begrenset oppad til 1000 gigabyte i måneden.

Den største begrensningen har vært at abonnementet kun kan bli brukt til mobilbruk, og ikke deles videre til nettbrett eller andre PC-er. Kunder som har gjort det har fått varsel fra Chili, eller til og fått sperret abonnementet sitt.

Det er denne begrensningen som Nkom har vært skeptisk til, og nå sier bryter nettnøytralitetsloven. For at Chilis abonnement skal være innenfor EU-regelverket kan de ikke bestemme hvilke enheter abonnementet deles til, men de får lov å begrense det til eget, personlig bruk. Du kan altså dele nettet til PC-en og nettbrettet ditt, men ikke til andres mobiltelefoner eller enheter.

– Det er bra at Nkom støtter oss i at vi kan begrense abonnementet til personlig bruk. Samtidig vil vi se nøye på de andre spørsmålene Nkom har stilt, sier Chilimobil-sjefen, og presiserer at de skal vurdere om de må gjøre endringer i vilkårene, sier Mill.

– For oss er det viktig at vilkårene ikke uthules av noen få som deler data med hele nabolaget.

Kommer tilbake over helgen

Mill sier de skal sette seg ned og se på brevet fra Nkom og spørsmålene de stiller der, og komme tilbake til hvilke vilkårsendringer de må gjøre over helgen.

– Du kan jo se deg rundt til for eksempel Danmark og Sverige og hvilke begrensninger de har lagt inn der, sier Mill, og henviser til en sak tek.no skrev nylig om hvordan de løser fri data-abonnementer i andre land.

– Må dere endre prisen?

– Det er jo det vi aller minst vil gjøre. Vi mener at fri data som produkt må bestå i det norske markedet, og vi føler at Nkom er delvis enige med oss i det. Vi ser jo at vi kaprer veldig mange kunder på dette, og at det skaper en viss konkurranse i vår del av markedet. Det er jo Nkom veldig interessert i, og de ser nok dilemmaet i at hvis de legger begrensninger på våre muligheter, så kan det stå i fare for å dempe konkurransen i markedet.

– Flere har hevdet at Fri Data-prosjektet er et stort tapsprosjekt for Chilimobil. Hva har du å si om det?

– Vi hadde aldri lansert dette om vi ikke hadde tro på businesscaset Fri Data.

På spørsmål om antall kunder sier Mill at de har som regel at de ikke kommenterer kundetall annet enn det de rapporterer til Nkom.

Vil få pålegg

I et brev fra Nkom til Chilimobil, som Tek.no har sett, skriver Nkom at de varsler at Chilimobil vil få pålegg om å endre vilkårene sine.

«Nkom har forståelse for at Chili ønsker å forhindre misbruk av abonnementet og opprettholde priser på et lavt nivå. Det må likevel være klart at dette ikke kan oppnås ved brudd på regelverket. Selv om Nkom er positiv til at aktører introduserer større datapakker, er det nødvendig at dette skjer innenfor regelverket som eksisterer på området. Det er heller ingen grunn til å nedjustere viktigheten av reglene om nettnøytralitet og sluttbrukers valgfrihet for bruk av ønsket utstyr», skriver Nkom.

Det vil altså fortsatt være tillatt å ha et vilkår om at det ikke er anledning til å dele datatrafikk fra abonnementet til andre enn egne enheter.

– Som ventet

Thomas Sandaker, en ringrev i norsk mobilbransje og sjef for Chili-konkurrenten Happybytes, sier til Tek.no at Nkom-beslutningen er som forventet.

Tidligere sjef i Hello og markedsdirektør i Onecall, Thomas Sandaker.
Happybytes

– Dette har nok vært en «møkkabeslutning» for Nkom. På den ene siden ønsker de mer konkurranse, men på den andre siden kan ikke konkurransen komme på bekostning av forbrukernes rettigheter, og slik sett er det som ventet.

Han sier beslutningen likevel vil ha liten påvirkning på muligheten for innovasjon i mobilmarkedet.

– Innovasjonen i markedet i dag lener seg på helt andre premisser, blant annet tilgangen til andre innkjøpsbetingelser enn i dag. Telenor får gjennom sine innkjøpsbetingelser anledning til å diktere prisene de som leier nett av dem kan tilby sine sluttkunder. En skyhøy pris per bruker per måned gjør det i praksis umulig å innovere, og når vi får revet i stykker dette vil det endelig kunne skje reell nyvinning, sier Sandaker.

– Myndighetene har sagt de mener det er for dårlig konkurranse i det norske mobilmarkedet, og har satt Nkom til å regulere den dominerende markedsaktøren, altså Telenor. Den reguleringen har ikke ført til noe som helst de siste 20 årene, og da sier det seg selv at vi må gjøre det på en annen måte om ønsket er å skape bedre vilkår for konkurranse.

– Konklusjonen til Nkom i Chili-saken er en viktig prinsipiell avklaring, og forhindrer at Telenor og Telia får et nytt mulighetsbilde som kunne gått utover forbrukeren. Det er godt at Nkom holder på prinsippene om nettnøytralitet, men når det gjelder konkurransen betyr det lite, sier Sandaker.

– Mange har interesse av saken

Opprinnelig sa Nkom at deres beslutning i Chilimobil-saken skulle kommuniseres før utgangen av september. Det har altså drøyet en god stund.

– Det er flere av de samme interne ressursene som også jobber med andre saker i Nkom. Dermed vil det kunne ta noe lengre tid før konklusjoner kan kommuniseres, slik som også i dette tilfellet. Samtidig har det vært viktig for oss å gjøre en grundig jobb og gi Chili Mobil god veiledning til regelverket og innhente informasjon fra andre europeiske tilsynsmyndigheter. Det skal også tillegges at vi vet at flere andre tilbydere også følger denne saken og har interesse i utfallet av våre vurderinger. Av denne grunn er det også viktig å utdype myndighetens syn. Brevet er derfor ganske omfattende, sier seksjonssjef Hans Jørgen Enger i Nkom til Tek.no.

Chilimobil har nå frem til 9. november for å sende merknader til varselet.

annonse