Nyhet

Everyblock går GPL

Everyblock tilbyr personlig varsling om nyheter, kriminalitet, brann, mattilsyn-raid og restaurantanmeldelser basert på brukerbestemte geografiske parametre som kan stilles helt ned til kvartalnivå. 30. juni kunngjorde at de nå slipper hele kildekoden til nettstedet under GPL.

Nettstedet ble utviklet ved hjelp av et stipend og en av betingelsene for å få stipendet var at kildekoden måtte frigjøres under GPL innen stipendets utløp.

Tjenesten til Everyblock tilbys for øyeblikket i 15 av de større amerikanske byene og det jobbes med å utvide tilbudet. Everyblock sier selv at de har verken kapasitet eller ressurser til å dekke etthvert mindre sted i USA. Dermed vil frigjøringen av koden gjøre det mulig for andre å lage tilsvarende nettsteder for mindre steder uten å gå i direkte konkurranse med Everyblock, og kanskje vi etter hvert vil se tilsvarende tjenester også her hjemme.

Videre finnes det en rekke godbiter for programmerere i koden som frigjøres. Programmerere som benytter seg av Django, et Python-rammeverk for utvikling av nettsteder vil finne mange godbiter. Python-programmerere vil finne moduler for dataprosessering og kartutvikling i tillegg til blog- og wiki-programvare.

Alt er likevel ikke bare fryd og gammen da Everyblock er bekymret for om og hvordan de skal overleve som firma nå som all koden deres frigjøres.

(Kilde: O'Reilly)

Les også
Wikipedia får videofunksjon
Les også
Google utvikler raskere Python
Les også
Britannica i Wikipedias fotspor
Les også
Python 3.0 er ute
annonse