Piper før det smeller

Den nederlandske regjeringen tester nå ut en ny metode for å varsle mest mulig mennesker i et område om mulige katastrofer - via SMS.

Det nye varslingssystemet er basert på en teknologi som heter Cell Broadcast. Med denne teknologien kan styresmaktene identifisere samtlige mobilbrukere som befinner seg i et gitt område, og sende en tekstmelding til alle disse samtidig.

Opplyser folket diskrét og effektivt
Dette kan redde mange liv under et terrorangrep. Får man rede på at det er en bombe i en bygning, vil man kunne sende en melding som ber alle som er tilstede om å gå rolig og kontrollert ut av bygget.

Dette er langt mer gunstig enn dagens varslingsmetoder, som innebærer alt fra informasjon over høyttaleranlegg til flyalarmer, noe som i mye større grad vil kunne føre til panikk og ukontrollerte tilstander. Når man mottar en melding til sitt personlige nummer vil man vanligvis straks lese den, og kan dermed handle i tråd med instruksjonene istedenfor å løpe rundt i uvitenhet.

SMS-varsling vil også kunne føre til at langt flere overlever naturkatastrofer. En av hovedgrunnene til at så mange liv går tapt i både terroraksjoner og forskjellige naturkatastrofer, er tross alt overraskelsesmomentet når man ikke er forberedt.

I tillegg til å få folk bort fra området vil tjenesten kunne brukes til å informere om hvor man kan henvende seg for å få hjelp, melde personer savnet og lignende. Man vil også kunne få en viss oversikt over hvem som befant seg i området gjennom telefonnumrene deres.

Testes ut allerede i dag
SMS Broadcast testes i disse dager ut i Zoetermeer i Nederland, og tjenesten skal etter planen testes i Amsterdam om ikke lenge. Det jobbes også med å legge inn støtte for å sende meldingene i det morsmålet eieren av telefonen bruker, slik at det ikke oppstår misforståelser. Flere andre nasjoner har meldt interesse for varslingssystemet.

(Kilder: CNN Tech, Medgadget, Digital Divide Network)

Les også
RFID på fire hjul
Les også
Sporer USB-pinnen din
Les også
Ulovlig SMS-reklame øker
Les også
Går til SMS-valg
annonse