Til hovedinnhold

Har du ei krone å avse?

At ingen har tenkt på dette før, er for meg en gåte. Mange nordmenn bidrar hver måned med pengestøtte til veldedige organisasjoner, og vi samler inn millioner av kroner til TV-aksjonen hvert år. Likevel sitter nok mange igjen med en følelse av at det er litt i overkant dyrt å binde seg til å bruke betydelige summer i året på prosjekter som man tilsynelatende ikke vet om blir gjennomført, eller som kanskje bare har suksess i liten grad. Men vi vil jo være solidariske og barmhjertige likevel?

Tele2 starter nå et prosjekt i samarbeid med Røde Kors, der du som deltakende Tele2-kunde gir én krone hver måned til veldedige formål, og operatøren gir tilsvarende per kunde.

Flott initiativ
Grunnen til at det såkalte Tele2-fondet vil funke er rett og slett at det ikke koster deg som kunde mange kronene i året å være med (12 kroner for å være nøyaktig). Men dersom tusenvis av Tele2s kunder støtter prosjektet, og operatøren matcher deres bidrag krone for krone, kan det bli betydelige summer til Røde Kors sett over ett. Pengene går uavkortet til utvalgte prosjekter; i første omgang leksehjelp og dialogtilbud for barn og unge i Norge, og vi antar at Tele2 har interesse av å følge disse prosjektene og se om pengestøtten fører noe positivt med seg.

Noen vil kanskje argumentere for at Tele2 ikke nødvendigvis er rette aktør for å drive med veldedighet, eller at operatøren kun gjør dette for å skaffe seg et positivt omdømme, men undertegnede ser annerledes på det; Tele2 har en betydelig kundemasse, og det setter dem i posisjon til å ta initiativ til slike saker. Rammen rundt hele opplegget, og med en seriøs aktør som Røde Kors på laget, gjør at Tele2-fondet er et prosjekt til etterfølgelse blant andre store norske mobiloperatører.

Tele2 spytter inn 150 000 kroner til dette prosjektet i forbindelse med lanseringen av fondet.

Les mer om Tele2-fondet her.  

Mer om
annonse