Tek.no

Nyhet

Ny forskning på mobil-helse

4 Juni 2005 13:04

Hele 10 millioner pund skal brukes for Ã¥ kartlegge mulige skadevirkninger som følge av langtidsbruk av mobiltelefoner og mobiltelefoni blant barn. Statens strÃ¥levern hÃ¥per ogsÃ¥ Norge fÃ¥r mulighet til Ã¥ delta i undersøkelser av barns mobilvaner.  
Ingen ting funnet - leter videre
Det har vært gjort en rekke undersøkelser og tester de senere Ã¥rene, i hÃ¥p om Ã¥ kunne kartlegge bivirkninger ved bruk av mobiltelefon. Hittil er ingen helseskader pÃ¥vist som følge av strÃ¥ling fra mobiltelefoner. Men det gjøres stadig nye forsøk pÃ¥ Ã¥ finne en sammenheng mellom mobiltelefonen og sykdommer som kreft, hodepine, hukommelsestap og problemer med immunsystemet.
Medlemmer av det britiske forskningsorganet “Mobile Telecommunications Health Research” (MTHR) jobber nå for fullt med finansiering av det nye forskningsprosjekter som skal se på sammenhengen mellom mobilbruk og sykdommer, og som skal ta for seg virkninger hos barn som bruker mobiltelefon.
Ting tar tid
Lederen i MTHR, professor Lawrie Challis, sier til The Daily Telegraph at det er nødvendig med en mer omfangende studie fordi en del sykdommer som for eksempel kreft kan ta mer enn ti år før de bryter ut.
- De studiene som har vært gjort hittil har konsentrert seg om bruk i gjennomsnittlig seks til syv år, det er ikke lenge nok. Derfor trenger vi en ny stor internasjonal studie hvor vi ser på om de som har telefonen lenger enn og bruker mobilen mer enn dette utvikler sykdommer og plager, sier han.
Han sier også at det har vært for lite forskning på helsen til yngre mobilbrukere, fordi etiske regler begrenser eksponeringen av barn i laboratorier. I tillegg bruker mange unge kontantkort, noe som kjør bruken vanskelig å kartlegge.
Barn vil, i motsetning til voksne, ha svært mange år med mobilbruk foran seg, og det finnes indikasjoner på at barn muligens absorberer mer stråling enn voksne fordi hjernene deres ikke er ferdigutviklet, sier Challis til The Daily Telegraph.
Norge og Norden
Seksjonssjef Merete Hannevik i Statens strålevern sier at det er en ny nordisk studie på trappene som skal studere en mulig sammenheng mellom hjernesvulst blant barn og deres mobilbruk. Sverige og Danmark har allerede finansieringen til denne studien i orden, mens Norge enda kun er med på planleggingsstadiet.
- Vi hÃ¥per pÃ¥ Ã¥ kunne delta i den nordiske undersøkelsen, men det avhenger av finansiering, sier Hannevik. 

annonse