Så mye hjalp det Netflix å betale for bedre Telenor-hastighet

Netflix-hastigheten hos Telenors kunder nærmer seg nå de beste leverandørene.

I ett helt år, siden mai 2013, har Altibox-kundene hatt den beste Netflix-opplevelsen. Det viser den månedlige snittmålingen av hastigheter fra den amerikanske strømmegigangen.

Nå har Get overtatt topplassen, etter at Altibox har levert marginalt svakere snitthastighet de siste par månedene.

Get troner på topp med 3,34 Mbit/s foran Altibox med 3,31 Mbit/s. Trolig vil denne forskjellen knapt være merkbar for kundene.

Fra før er det kjent at Altibox har innplassert egne Netflix-servere i sitt nett. Get opplyser overfor vår søsterpublikasjon Inside Telecom at de har gjort det samme, men ønsker ikke å kommentere «de kommersielle vilkårene i avtalen».

Få også med deg vår store test av strømmetjeneste:
Denne har flest filmer og serier »

Effekten av å betale Telenor

Netflix-hastigheten i Telenors nett har økt markant de siste månedene.

Vi vet imidlertid allerede at Netflix har valgt å betale Telenor for innplassering av egne servere i deres nett.

Så sent som i januar måned fikk Telenors Netflix-brukere kun levert 2,09 Mbit/s i snitt fra tjenesten, men denne hastigheten steg med hele 50 prosent, til 3 Mbit/s, i mai-målingen.

Avtalen som er inngått mellom Telenor og Netflix i Norge minner sterkt om hvordan den amerikanske Internettilbyderen Comcasts brukere fikk sin Netflix-hastighet nesten doblet fra 1,5 Mbit/s ved inngangen av året, til 2,72 Mbit/s i mai.

Kritiske

Netflix har flere ganger i harde ordelag kritisert bredbåndsoperatører som krever betaling, men vet også å sette Internettilbydere under press.

Netflix' innholdssjef, Ken Florance, hevder selv overfor CNET at noen av de store bredbåndstilbyderne med vilje har degradert nettet sitt for å tvinge innholdsleverandører som dem selv til å betale for høyere- og mer stabile hastigheter.

Brdbåndsleverandørene, med Verizon og Comcast i spissen, tilbakeviser dette og hevder deg er Netflix selv som har valgt å hekte seg på nettet via en dårlig tilkobling.

Dyrere og diskriminerende Internett

Om tjenesteleverandører må begynne å betale for å bli prioritert i nettet og nå frem til kundene, kan dette bryte med et av de grunnleggende prinsippene som Internett er tuftet på, nemlig nettnøytraliteten.

«Nettnøytralitet er prinsippet om at at Internett-leverandører skal behandle all data på Internett likt og ikke diskriminere det basert på bruker, innhold, nettsted, plattform, applikasjon eller utstyr», forklarer Wikipedia.

Hans-Petter Nygård-Hansen kommenterer:
Nettnøytraliteten er truet »

Les også
Nå har Ubuntu fullverdig Netflix-støtte
Les også
Sjekk de sprø Netflix-prosjektene
Les også
Skaffet VPN – mangedoblet Netflix-hastigheten
Les også
Nettleser-utvidelse utvider Netflix...
Les også
Slik skal Altibox bygge Norges nye supernett
Les også
Har Netflix torpedert piratkopieringen?
Les også
Slik fungerer 4K-Netflix på TV-en
Les også
Nå strømmer Netflix i 4K til norske brukere
annonse