Til hovedinnhold

Denne maskinen lager drivstoff av vann og CO2

Tysk selskap med potensielt revolusjonerende oppfinnelse.

Sunfire

Verden kommer utvilsomt til å fortsette å være avhengige av bensin og diesel i lang tid fremover, men all den tid fossilt brensel tross alt ikke er fornybart vil det etter hvert være behov for erstatninger, og denne saken er det flere som jobber med.

En av dem er det tyske selskapet Sunfire GmbH, som i en fersk pressemelding nå har dratt sløret av en ganske interessant innretning med et stort potensiale.

Lager drivstoff av vann og CO2

Det Sunfire nå har vist frem er en maskin som kan lage anvendelig drivstoff kun ved hjelp av vann, karbondioksid og elektrisk strøm. Apparatet skal ifølge selskapet være verdens aller første i sitt slag.

Foto: Sunfire

Maskinens virkemåte er delt inn i tre steg. Det første steget er elektrolyse av vann, det vil si å «dele» vannet inn i sine to bestanddeler oksygen og hydrogen. Dette gjøres ved hjelp av såkalte SOEC-celler (solid oxide electrolyzer cell).

Etter at dette er gjort brukes hydrogenet til å redusere karbondioksid til karbonmonoksid. Det siste steget er i kjemien kjent som «Fischer-Tropsch-prosessen», som er en kjemisk reaksjon der hydrogen kombineres med karbonmonoksid og danner såkalte hydrokarboner.

Skal kommersialiseres

Hydrokarboner er det petroleumsprodukter som råolje består av. Dermed kan denne teknologien altså brukes til å fremstille syntetiske drivstoffer av fornybare ressurser, noe som potensielt kan få store positive konsekvenser for fremtidig energiproduksjon.

Den nåværende utgaven av maskinen, som altså bare er en prototype, er ifølge Sunfire i stand til å produsere ett fat drivstoff per dag. Prisen på apparatet er uviss, men selskapet sier den ligger på syv siffer, altså minimum én million euro.

Sunfire planlegger å kommersialisere maskinen, noe de håper vil skje innen år 2016, men dette er avhengig av både videre forbedring av teknologien og av hvordan reguleringsmyndighetene forholder seg til løsningen.

Elbiler kan også gjøre oss mer uavhengige av fossilt brensel: Med denne dingsen kan du finne ut om elbiler er noe for deg »

(Via Cnet)

annonse