Til hovedinnhold

Britiske nettroll risikerer to års fengsel

Men i Norge kan du straffes enda hardere ...

Hvor går skillet mellom ytringsfrihet og sjikane? På sosiale medier og i mange kommentarfelt hagler det med kommentarer som i beste fall kan sies å være i grenseland. Det er ikke uten grunn at «nettroll» er et begrep vi hører stadig oftere.

I Storbritannia har de per i dag en strafferamme på maksimalt seks måneders fengsel for de aller alvorligste tilfellene av sjikane eller trusler som skjer via Internett. Nå vil justisminister Chris Grayling øke rammen til det firedobbelte, melder The Guardian.

Det betyr at britiske nettroll snart vil kunne risikere å sitte inne i to år dersom de for eksempel lirer av seg trusler om vold eller rasistiske hatmeldinger på Facebook eller Twitter.

Ærekrenkelser og trusler

I Norge har vi ingen egen lovbestemmelse for nettsjikane. Derimot kan ytringer som skjer over Internett havne innunder annen lovgivning, skriver Slettmeg.no.

Æreskrenkelser kan for eksempel straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Straffeloven §247 åpner for inntil to års fengsel dersom ærekrenkelsen skjer i trykt skrift eller via kringkastingssending (TV/radio), men denne paragrafen vil neppe være aktuell i tilfeller som hatske tweets eller statusoppdateringer på Facebook.

Trusler er mer alvorlig. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan dette føre til inntil seks års fengsel. Igjen skal det mye til for at noe som meldes over Internett skal kunne kvalifisere til noe slikt.

Flere rasisme-straffer fremover?

Rasisiske ytringer kan straffes med bøter eller fengselsstraff på inntil tre år. Likevel har det til nå vært veldig få i Norge som har blitt dømt etter rasismeparagrafen. Hele ni av ti slike saker henlegges, ifølge Forskning.no.

Straffeloven §135 a åpner for å straffe noen som kommer med diskriminerende eller hatefulle ytringer basert på hudfarge eller etnisk opprinnelse, religion eller livssyn, homofil legning, eller nedsatt funksjonsevne.

Tidligere i år ble Straffeloven endret noe på akkurat dette punktet, nettopp for å gjøre det lettere å dømme noen som kom med slike ytringer. Heretter er det ikke lenger et krav om at vedkommende må ha kommet med konkrete trusler for å kunne dømmes for rasisme.

Storbritannia vs. Norge

Storbritannia har altså egne lover som gjelder for hatske ytringer som skjer via Internett, og vil snart øke strafferammen for slike lovbrudd. I Norge har vi ingen egen lov for dette, men Straffeloven åpner i teorien for enda strengere straffer.

Nylig ble derimot islamisten Ubaydullah Hussein frikjent i tingretten etter å ha kommet med en rekke kontroversielle ytringer som hyllet terrorhandlinger på Facebook, ifølge Nettavisen. Han var riktignok siktet etter Straffelovens §147 om oppfordring til terrorhandlinger, som har en strafferamme på seks år, og ikke rasismeparagrafen.

Svensk suksesserie kan komme til Norge
Vil jakte nettroll på TV »

(Kilder: Lovdata.no, Slettmeg.no, The Guardian, Nettavisen)

annonse