Til hovedinnhold

Samsung og Google slutter fred

Viktig patent-allianse mot Apple.

Samsung

Samsung annonserte mandag at selskapet har inngått lisensavtaler med Google og Ericsson, og at pågående rettstvister dermed avsluttes.

I tråd med avtalen kan Ericsson bokføre inntekter på 4,2 milliarder svenske kroner. Siden vil det følge løpende betaling fra Samsung for bruk av Ericssons patenter.

Enda viktigere er kanskje likevel avtalen Samsung har inngått med Google om gjensidig utnyttelse av hverandres patenter. Samtidig som denne avtalen gir Samsung problemfri tilgang til viktig teknologi, fungerer den også som en ikke-angrepspakt de to selskapene imellom, med løfte om å avstå fra å saksøke hverandre for brudd på patentrettigheter.

Latterliggjør Apple og Nokia

– Ved å samarbeide om avtaler som denne, kan selskaper redusere potensialet for rettslig konflikt og i stedet fokusere på innovasjon, sa Google i en kommentar til avtalen.

– Samsung og Google viser resten av bransjen at det er mer å tjene på å samarbeide enn på å ligge i endeløse rettssaker mot hverandre, sa Dr. Seungho Ahn, sjef for Samsungs patentportefølje.

Mange tolker begge kommentarene som et stikk til Apple og Nokia, som begge er kjent for å være raske til å saksøke konkurrentene for brudd på deres patentrettigheter.

Patenttvisten mellom Apple og Samsung er for eksempel tilsynelatende endeløs. Foreløpig siste utvikling i saken er at Samsung er dømt til å betale Apple seks milliarder koner i erstatning i en amerikansk domstol. Tidligere har begge selskaper fått midlertidig salgsforbud for konkurrentens produkter i viktige markeder.

Samsung og Google går ikke i detalj på hvilke patenter som er inkludert i avtalen. Det er grunn til å tro at enkelte viktige patenter fra både Samsung og Google-eide Motorola er holdt utenfor avtalen.

Les mer: – Patentkrigen ødelegger samfunnet

Kilder: (Telekommarknaden (krever abonnement), Android Authority, IDG.se)

annonse