Til hovedinnhold

Iran lager eget Internett

Regimet i Iran tar nye skritt i retning av en aggressiv form for sensur – utviklingen av et eget nasjonalt Internett som vil isolere det muslimske landet fra resten av verden. På denne måten skal islamske verdier opprettholdes også på nett, ifølge talspersoner for myndighetene.

Dette er makthavernes endelige løsning i kampen om kontrollen over Internett, da de lenge har kjempet mot spredning av såkalte vestlige ideer, kultur og innflytelse på nettet. I tillegg har regimet hatt problemer med å holde lokk på egne innbyggeres spredning av videoer og rapporter fra demonstrasjoner og liknende.

Halal-nett

Protester i Iran i 2009. Foto: Emiliya 1998

Tidligere i år uttalte direktøren for Irans forskningsinstitutt for telekomunikasjon, Reza Bagheri Asl, at snart 60 prosent av hjem og forretninger i landet ville ha tilgang til det nye nettverket.

Innen to år skal "halal-nettet" gjelde hele Iran, og det eksisterer også muligheter for å spre nettet til andre muslimske land. "Halal" betyr "i tråd med islamsk lov."

Problematisk for handel

Ali Aghamohammadi, leder for Irans økonomiske anliggender, har uttalt at det nye nettverket vil først fungere parallelt med det vanlige Internett – og banker, myndigheter og store selskaper vil fortsette å ha normal tilgang. Men til slutt skal det nasjonale nettverket erstatte hele Internett, sier han.

Det vil være problematisk for Iran å kutte ut tilgangen til Internett helt, ettersom det er et viktig verktøy for forretninger. Å fjerne tilgangen kan for eksempel hindre investeringer fra viktige økonomiske partnere som Russland, Kina og andre.

Flere betviler også hvorvidt Iran har ekspertisen og ressursene til å lage halal-sidestykker til populære nettsider og søkemotorer som Google.

Få tror at Iran vil fullstendig fjerne båndene med resten av Internett, men at staten kan bevege seg mot en todelt Internett-ordning som ved andre undertrykkende regimer som Burma og Cuba er sannsynlig.

(Kilde: The Wall Street Journal)

annonse