Tek.no

Nyhet

Slik regner du ut mobilskatten

Dersom sjefen din dekker mobil- og bredbåndregningene for deg, må du betale skatt av det.

Shutterstock

Mange arbeidstakere får dekket såkalte elektroniske kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver. Gjelder dette deg, har du sikkert fått med deg at dette må du betale skatt av.

Følgende tjenester faller innunder den såkalte EKOM (elektronisk kommunikasjon)-betegnelsen:

  • mobiltelefon
  • bredbåndstilgang
  • IP-telefoni
  • fasttelefon
  • mobil tilgang til datakommunikasjon, f.eks via trådløst nett

For å finne ut om beløpet som er oppført på selvangivelsen din er riktig, kan du også benytte Dine Pengers mobilskattekalkulator. Kalkulatoren finner du her

1 000 kroner skattefritt

Arbeidstagere som får dekket telefon og/eller bredbånd fra arbeidsgiver får dekket 1 000 kroner skattefritt som et «bunnfradrag». Det du får dekket utover dette skal til en viss grad skattlegges.

Husk at reglene som gjengis under gjelder for alle utgifter knyttet til telefonabonnement – både faste avgifter og tellerskritt.

Bredbåndstelefoni (IP-telefoni) regnes som et eget telefonabonnement så lenge du betaler separat fast avgift for dette i måneden.

Les også: Disse blir sjekket ekstra nøye av Skatteetaten i år (Dine Penger)

Delvis dekket telefon. Husk at hvis du har betalt deler at telefonregningen selv, så skal den skattepliktige fordelen reduseres.

Et eksempel:

Utgifter til mobil 5000 kr
- Skattefritt bunnbeløp 1000 kr
- Du betaler selv dekket 2000 kr
= Skattepliktig fordel 2000 kr

Uten din egendekning skulle du ha blitt skattet for 4000 kroner. Hvis egendekningen ikke er tatt med, taper du ca 900 kr i skatt.

Mer om skatt på andre frynsegoder finner du hos Dine Penger

Slik beregnes mobilskatten

Figuren viser hva som skattlegges av mobil- og bredbåndsbruk. Til venstre viser vi hvordan skatten er når arbeidsgiver dekker en tjeneste. Til høyre hvordan skatten er når arbeidsgiver dekker to tjenester. Det er det mørke feltet som representerer det som skattlegges. NB: Reglene gjelder altså for selvangivelsen 2013, fra 2014 er det nye regler.

JEG HAR: Én kommunikasjonstjeneste, f.eks. mobiltelefon

De første 1 000 kr er skattefrie. De neste 4 000 kronene blir lagt til lønnen din og skattlagt.

Det vil si at de som tjente under 509 600 kroner i 2013, blir skattlagt med 35,8 prosent skatt; de som tjente mellom 509 600 og 823 300 kroner må betale 44,8 prosent skatt (9 prosent toppskatt, og de som tjente over 823 300 kroner (12 prosent toppskatt), må betale 47,8 prosent skatt.

All dekning fra arbeidsgiver over 5 000 kroner er skattefritt.

JEG HAR: To tjenester, f.eks. mobiltelefon og bredbånd

For de som får dekket to eller flere kommunikasjonstjenester – for de fleste vil det være mobil og bredbånd – så er også her de første 1 000 kroner skattefrie.

Det er altså ikke noe større skattefritt bunnfradrag selv om du får to tjenester betalt av arbeidsgiver.

Deretter vil de neste 6 000 kroner bli skattlagt (ved å bli lagt til lønnen i post 2.1.1 med samme skatteprosenter som nevnt for én tjeneste).

Alt du får dekket over 7 000 kr i året, er deretter skattefritt.

Må skille mellom jobb- og privat bruk

Dersom arbeidsgiver dekker kostnader til innholdstjenester som SMS-avstemming og ulike 829-nummere med mere, må det skilles mellom kostnader til privat bruk av disse tjenestene, og kostnader til bruk av innholdstjenester i yrkessammenheng.

Les mer: MGP-stemming kan gi ekstra skatt (Dine Penger)

Arbeidstaker skal lønnsbeskattes for arbeidsgivers dekning av kostnader til privat bruk av innholdstjenester i tillegg til sjablonbeløpet.

Også vakttelefoner

Reglene er strenge, så hvis man har med vakttelefoner hjem, skal man som utgangspunkt skattlegges etter mobilskattereglene. Dette gjelder selv om man ikke bruker telefonen privat.

Selve telefonen

Innkjøp av selve telefonen er skattefri, så lenge arbeidsgiver kjøper og eier telefonen. Da regnes det som om den er utlånt til arbeidstager.

Mer om skattereglene: Nå blir det lavere mobilskatt for de fleste »

(PS! 30. april er siste frist for å gjøre endringer i selvangivelsen)

annonse

Les også