Til hovedinnhold

Gled deg til supernøyaktig GPS

Galileo har vært et vaklende prosjekt, på grunn av mangel på etterspørsel. Systemet som skulle konkurrere med det amerikanske posisjoneringssystemet GPS har kun én prøvesatelitt som er operativ i dag.

Nå ser det imidlertid ut som prosjektet får et løft. USA (GPS) og Europa (Galileo) har nemlig blitt enige om en interoperabilitet som gjør at de to systemene kan brukes om hverandre - etter årevis med forhandlinger for å få til akkurat dette.

Med andre ord vil du i fremtiden både bruke GPS-satelittene og de kommende Galileo-satelittene samtidig. Dette gir bedre nøyaktighet og forutsigbarhet enn bare GPS.

Signalene i begge systemene blir mer nøyaktige, men for å få full utnyttelse trenger mottakeren å støtte både Galileo Open Service og GPS IIIA. Dagens GPS-er støtter kun det sistnevnte systemet.

På meteren nøyaktig
Galileo vil gjøre sitt for å forbedre satellittsystemet. I tillegg til de rundt 30 GPS-satellittene (kalt Navstar) som i dag svever i den lave jordbanen, vil Galileo tilføye 30 nye satellitter som gjør systemet enda mer presist.

I dag gir kan GPS plassere deg helt opp til 40 meter feil på kartet. Galileo kombinert med GPS gir en nøyaktighet på under én meters horisontal nøyaktighet. Dette forutsetter at du har fri sikt mot himmelen.

Stol på Galileo
I tillegg er Galileo til å stole på. Det er nemlig slik at USA ikke garanterer at du kan bruke GPS i krigssituasjoner, fordi det egentlig er ment for det amerikanske forsvaret. Galileo garanteres å være kontinuerlig tilgjengelig for alle formål.

I tillegg til at satellittsystemet blir mer presist, kan du også motta satellittsignaler innendørs og i byer der sikt mot himmelen er mer eller mindre fraværende. De signalene Galileo skal bruke kalles "broadcast of dataless ranging channels", og går lettere gjennom vegger enn de vanlige signalene. I tillegg skal satellittene også bruke vanlige satellittsignaler (pseudo random ranging codes).

Russerne med på leken?
Det russiske satellittnavigasjonssystemet Glonass er også i forhandlinger med USA for å få systemet kompatibelt og interoperativt med GPS og Galileo.

I mai i år ble systemet for første gang åpnet for sivilt bruk. Det er imidlertid bare delvis operativt på grunn mangel på vedlikehold.

Nå foregår det en gjenoppbygging av Glonass. Systemet skal være oppe å kjøre innen 2009 med global dekning gjennom 24 satellitter, og har i dag tolv satellitter i sving.

(Kilder: Wikipedia, Galileo, GPS.no, IDG.no)

Mer om
annonse