Til hovedinnhold

Struper igjen det mobile bredbåndet ditt

Mange tror de kan surfe så mye du vil med mobilt bredbånd. Faktum er at operatørene har satt en maksgrense for antall GB du kan laste ned per måned. Når du passerer denne grensen vil linjen din strupes til en brøkdel av hastigheten til neste månedsperiode.
Mobilt bredbånd er en delt ressurs, noe som betyr at dersom et par brukere tar opp mye kapasitet i nettet forringes brukeropplevelsen til de andre som er tilkoblet den samme basestasjonen. Det betyr at tilbyderne har et gyldig argument for å håndheve hastighetsbegrensningene de har satt på mobilt bredbånd-abonnementene sine. I starten kunne du få fri bruk av tjenesten, men med en lovnad om at din hastighet ville bli redusert ved unormalt høyt bruk. Etter hvert viste det seg at dette betydde rundt 5 GB per måned, og senere ble også uttrykket fri bruk erstattet med alltid og hele tiden.

I Sverige og Danmark er imidlertid strupegrensen langt høyere enn i Norge. Mobilt bredbånd er like fullt en delt ressurs i våre naboland, men grensen er som regel minst 10 GB per måned for de dyreste abonnementene. Hvorfor blir norske brukere avspist med halvparten?

Dårligst i Skandinavia
I Danmark har de fleste mobilt bredbånd-tilbydere en satt grense på 10 GB per måned, men etter sigende er det kun i spesielle tilfeller at hastigheten begrenses dersom man bruker mer. Svenske Tele2 og Telia har også en grense på 10 GB, mens operatøren 3 (Tre) har 20 GB per måned. Telenor Sverige tilbyr ekte fri bruk, altså et ubegrenset antall gigabyte per måned. Samme aktør reklamerer også på sine nettsider med streaming av film via mobilt bredbånd – en svært kapasitetskrevende oppgave.

Her til lands har Telenor en strupegrense på 5 GB, mens NetCom nylig økte sin grense fra 4 til 6 GB per måned. Ice.net har lenge operert med en lite publisert grense på 10 GB, men vil fra og med 15. mai senke denne til 6 GB per måned. Den samme grensen har Chess, mens Tele2 for øyeblikket struper hastigheten din etter kun 4 GB. Disse grensene gjelder for de dyreste abonnementene. For andre typer abonnement er grensen som regel enda lavere.

Best for flest
Ice.net hadde altså en grense som var på nivå med aktører i Danmark og Sverige, men vil nå senke den 6 GB. Det er fortsatt markedsledende, sammen med NetCom og Chess, men vi hadde jo heller håpet at de andre norske mobilt bredbånd-tilbyderne skulle nærmet seg en 10 GB-grense. Norgessjef Eivind Helgaker i Ice.net forklarer beslutningen:

- Ettersom cirka 90 prosent av våre kunder benytter langt mindre enn 6 GB så vil de færreste oppleve dette som noe negativt. Snarere tvert i mot. Det er gjerne slik at noen få mennesker står for veldig mye av tilgjengelig kapasitet. Dermed vil endringen gjøre at cirka 90 prosent av våre kunder får en bedre brukeropplevelse og det er akkurat dette som vi er ute etter, sier Helgaker til Mobilen.no.

- For de som er avhengig av mer kapasitet så vil vi lansere muligheten til å kjøpe mer. Men, totalt sett så vil antall GB gå ned selv om noen kommer til å kjøpe seg mer, legger han til.

Dårlig nettkapasitet?
Vi kjøper argumentet, men likevel klarer vi ikke helt å forstå hvorfor danske og svenske tilbydere kan sette sine grenser så mye høyere, uten at det tilsynelatende har blitt noe stort problem for deres kunder. Vi tar opp nettopp det med kommunikasjonssjef Øyvind Vederhus i NetCom.

Er det for dårlig kapasitet i de norske mobilnettene, ettersom svenske og danske tilbydere har satt sine strupegrenser langt høyere enn de norske?

- Kapasiteten i de norske mobilnettene er god - og blir stadig forbedret. NetCom investerte over 400 millioner i dekning og kapasitet i fjor, og øker takten i år. Vi holder et våkent øye med nabolandene - men til syvende og sist er det den norske konkurransen som gjelder, og her skal vi alltid være konkurransedyktige. Samtidig har for eksempel Sverige kommet lenger med upgrade til 7,2, som øker både behovet og kapasiteten bakover i nettet, svarer Vederhus.

NetComs 4G-abonnement har derimot en grense på 30 GB – hvorfor er ikke dette mulig også i 3G-nettet?

- 4G-nettet har en helt annen infrastruktur med langt høyere kapasitet. Hastighetene er også svært mye høyere, som åpner for mer avansert bruk og mer datatrafikk. Brukerne betaler også mer enn 3G-kundene, sier han.

Et supplement til ADSL
Tilbyderne har hele tiden hevdet at mobilt bredbånd ikke er et fullverdig alternativ til fastnettsbredbånd, men snarere et godt supplement. Står det i stil med kundenes forventninger? Vi vet at det finnes mobilt bredbånd-kunder som bor i grisgrendte strøk uten tilgang til ADSL hjemme. Det betyr at i alle fall disse kundene ønsker å bruke mobilt bredbånd på samme måte, og at noen av dem sannsynligvis vil bli ansett som ”ekstrembrukere”.

- Vi reduserer hastighet for de som benytter mer enn det de har betalt for – men dette er kun for ekstrembrukere. Hastighetsreduksjon gjelder bare for cirka to prosent av kundene våre – altså, svært få opplever dette. Dermed mener vi per i dag å treffe bra her, men selv om vi nå mener å ha riktig prising i Norge, gjør vi kontinuerlig vurderinger av prisnivå og modeller, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor til Mobilen.no.

- Når det gjelder distriktsutbygging, er det ifølge Post- og teletilsynet 97,8 prosent av norske husstander som kan få fast bredbånd. Man bør ikke forledes til å tro at mobilt bredbånd skal løse utfordringer med dekningsutfordringer på fast bredbånd i grisgrendte strøk. I dagens Norge er mobilt bredbånd en løsning mange velger i tillegg til fast bredbånd, understreker han.

”Normal bruk”
Så kan vi selvfølgelig spørre oss: Trenger vi så mye som 10-20 GB per måned på mobilt bredbånd? Hva er ”normal bruk”? Alt over 5-6 GB er tydeligvis ”ekstrem bruk” ifølge de norske tilbyderne, men for eksempel ved streaming av film- eller fotballkamper skyter datatrafikken til værs. Samme dilemma får du dersom du bruker WiMP eller Spotify flere timer daglig, noe som i disse dager ikke kan sies å være unormalt.

Synes du 5-6 GB burde holde til ”normal bruk”, forutsatt at ”normal bruk” i disse dager også i høy grad betyr bruk av You Tube, Spotify, WiMP, Headweb, Viasat On Demand, TV2 Sumo, VGTV etc.?

- Snittbruken blant kundene våre ligger på 1,5 GB, slik at det store flertallet får gjort det de skal på nett og vel så det med grensene vi har innført, svarer Vederhus i NetCom.

- Siden mobilt bredbånd er en delt ressurs, er det viktig at noen ekstrembrukere ikke reduserer brukeropplevelsen for andre. Det er også viktig å huske på at mobilt bredbånd for de fleste er et tillegg til fast bredbånd, forretningsmodellen er utsatt dersom vi legger opp til et bruksmønster som er likt det vi har på fast bredbånd, svarer Krokan i Telenor på det samme spørsmålet.

Greit nok for øyeblikket?
Det er altså en grunn til at tilbyderne har satt disse grensene, og når den uttalte hensikten er å gi flest mulig den beste surfeopplevelsen som er mulig med mobilt bredbånd er det lite å si på det. NetCom var inne på at våre naboland ligger litt lenger fremme enn oss på mobilt bredbånd, og at de har større behov for kapasitet fordi de også får høyere hastigheter. Argumentet støttes av at NetCom har en langt høyere grense for sine 4G-kunder i Oslo.

Det er selvsagt irriterende for de relativt få brukerne som overskrider grensen med sitt mobilt bredbånd-tilbud hver måned, men samtidig er det mulig å kjøpe ekstra datakvoter hos et par aktører allerede (Ice.net lover at dette kommer om kort tid hos dem også). Da er det kanskje greit nok? Mobilt bredbånd er jo en delt ressurs, og hvis du bruker mer enn det som tilbyderen mener du kan bruke uten å forringe kvaliteten for andre, så er det kanskje rett og rimelig at du må betale ekstra for overforbruk. Så lenge maksgrensene ikke blir enda lavere enn det de er i dag, er det liten grunn til å klage. Sannsynligvis går det nok heller andre veien når 4G blir utbredt.

Mer om
annonse