Til hovedinnhold

Vil lage piratjeger-organisasjon i Norge

Produsentforeningen vil slå kreftene sammen.

Hardware.no

Som vi kunne melde tidligerer i år, går regjeringen for en endring av åndsverksloven. Den nye loven gjør det lettere å få tak i norske nettpirater.

Lovforslaget, om det blir vedtatt denne våren, legger blant annet opp til at private aktører selv kan etterforske hvem som laster ned filer, og få utlevert identiteten bak en IP-adresse.

På Dagsrevyen klokken 21.00 i går kveld varslet Produsentforeningen, en bransjeforening for norsk film, TV- og spillprodusenter, at de vil opprette en egen privat organisasjon for å etterforske ulovlig nedlasting på nett.

Tidligere konsesjonsbasert

At private aktører skal få lov til dette, er ett av hovedpunktene den nye loven legger opp til. Tidligere har ett advokatfirma i Norge hatt konsesjon til å sanke IP-adresser som driver ulovlig nedlasting, men de har ikke fått utlevert informasjon om hvem som bruker denne adressen.

– Det vi ønsker nå er å samarbeide om å gjøre det, men det er fortsatt en veldig høy terskel for det man kaller privat etterforskning, sa Leif Holdt Jensen, generalsekretær i produsentforeningen til Dagsrevyen.

Da lovforslaget ble presentert i februar, sa kulturminister Hasia Tajik at den nye loven ville være et verktøy for rettighetshaverne, slik at de kunne håndheve opphavsretten på nett:

– Samtidig ivaretar forslaget andre tungtveiende hensyn som håndhevingen berører, slik som personvern, rettssikkerhet og ytringsfrihet, sa Tajik.

Én film er nok

I utkastet til loven blir det sagt at identiteten til abonnenten bak en IP-adresse skal utleveres til private aktører, så lenge man hadde drevet med ulovligheter «av et visst omfang». Dette omfanget kunne eksempelvis være ved opplasting av én film. Ved bruk av den populære Bittorrent-teknologien, laster man opp samtidig som man laster ned.

Men kulturdepartementet vet at abonnenten på en IP-adresse, ikke nødvendigvis er den som står bak piratvirksomheten. Derfor kan det bli behov for bevissikring, som betyr at noen må undersøke datautstyret ditt.

Da lovforslaget ble lagt frem, tok Hardware.no en ringerunde til politikerne. Høyres Olemic Thommesen sa den gangen at det er mye bra i de foreslåtte reglene, men påpekte at bevissikring i folks hjem i så fall må bli en jobb for politiet:

– Hvis de skal gå inn i folks hjem høres det ut som en politioppgave, og det betyr at rettighetshaverne må anmelde slike forhold, sa Thommesen til Hardware.no.

Flere er kritisk

At private får rett til å samle inn IP-adresser er det mest omstridte punktet i loven. Både FrP, KrF, Venstre er blant partiene som stiller seg kritiske til akkurat dette.

– At innhenting og oppbevaring av IP-adresser skal kunne gjøres av private, og at disse aktørene attpåtil kan kreve å få vite hvem som sitter bak adressene, er svært problematisk, sa Venstres leder Trine Skei Grande til Hardware.no.

Høyre og KrF la samtidig til at de generelt sett er positive til en ny åndsverkslov.

Den nye loven gjør det risikabelt å være nettpirat i Norge:
Så lett kan du snart bli tatt for piratkopiering »

(Kilde: Dagsrevyen 21, 11. mars)

annonse